Page 77 - Biblia Català TBS
P. 77

Aaron i Moisès. I els anys de la vida d’Amram foren cent trenta-set anys.
21 I els lls d’Ishar: Corè i Nèfeg i Zicrí.
22 I els lls d’Uziel: Mixael i Elsafan i Sitrí.
23 I Aaron prengué per muller Elixeba, lla d’Aminadab, germana de Naasson, i li va infantar Nadab i Abihú, Eleazar i Itamar.
24 I els lls de Corè: Assir i Elcanà i Abiassaf. Aquestes eren les famílies dels coreïtes.
25 I Eleazar, ll d’Aaron, prengué per muller una de les lles de Putiel, i li infantà Pinhàs. Aquests eren els caps dels pares dels levites segons llurs famílies.
26 Aquest Aaron i Moisès foren a qui Jahveh va dir: Feu sortir els lls d’Israel de la terra d’Egipte segons llurs estols.
27 Aquests foren els qui parlaren al Faraó, rei d’Egipte, per fer sortir els lls d’Israel d’Egipte: aquest mateix Moisès, i Aaron.
28 I s’esdevingué el dia que Jahveh parlà a Moisès a la terra d’Egipte,
29 que Jahveh parlà a Moisès, dient: Jo sóc Jahveh. Digues al Faraó, rei d’Egipte, tot el que jo et diré.
30 I Moisès digué davant de Jahveh: Heus aquí, jo sóc incircumcís de llavis, i com m’escoltarà el Faraó?
7I Jahveh va dir a Moisès: Mira, jo t’he fet un déu per al Faraó, i el teu germà Aaron serà el teu
profeta.
2 Tu diràs tot el que jo et manaré; i Aaron, el teu germà, parlarà al Faraó, perquè deixi marxar els lls d’Israel de la seva terra.
3 I jo enduriré el cor del Faraó, i multiplicaré els meus senyals i els meus miracles en la terra d’Egipte.
4 Però el Faraó no us escoltarà, i jo posaré la meva mà damunt d’Egipte i faré sortir els meus estols, el meu
7:17 Ps 78:44; 105:29; Ap 8:8
Èxode 6, 7
poble, els lls d’Israel, de la terra d’Egipte amb grans judicis.
5 I els egipcis coneixeran que jo sóc Jahveh, quan estengui la meva mà sobre Egipte i faci sortir els lls d’Israel d’enmig d’ells.
6 I Moisès i Aaron ho feren tal com Jahveh els havia manat, així ho van fer.
7 I Moisès tenia vuitanta anys, i Aaron tenia vuitanta-tres anys quan parlaren al Faraó.
8 I Jahveh parlà a Moisès i a Aaron, dient:
9 Quan el Faraó us parli, dient: Feu un miracle a favor vostre, llavors tu diràs a Aaron: Agafa el teu bastó, llança’l davant del Faraó, i es tornarà un serpent.
10 I Moisès i Aaron vingueren al Faraó, i ho feren tal com Jahveh els havia manat. I Aaron llançà el seu bastó davant del Faraó, i davant dels seus servents, i es tornà un serpent. 11 I el Faraó també cridà els savis i els fetillers, i també ells, els mags d’Egipte, feren el mateix amb els seus encanteris.
12 I cadascú llançà el seu bastó, i es tornaren serpents, però el bastó d’Aaron s’engolí els bastons d’ells. 13 I el cor del Faraó s’obstinà, i no els escoltà, tal com Jahveh havia dit.
14 I Jahveh va dir a Moisès: El cor del Faraó és dur; refusa deixar mar- xar el poble.
15 Vés al Faraó al matí, quan ell surt cap a les aigües, i espera’t per trobar-lo a la riba del Nil, i pren a la mà el bastó que es tornà una serp. 16 I li diràs: Jahveh, el Déu dels hebreus, m’ha enviat a tu per dir-te: Deixa marxar el meu poble perquè em serveixi al desert. I heus aquí, ns ara encara no has obeït.
17 Així diu Jahveh: En això coneixe- ràs que jo sóc Jahveh: heus aquí, amb el bastó que tinc a la mà jo colpiré les
69


   75   76   77   78   79