Page 100 - Biblia Català TBS
P. 100

Èxode 25, 26
21 I posaràs el propiciatori a sobre, damunt de l’arca, i dins l’arca posa- ràs el testimoni que et donaré.
22 I allà, des de dalt del propiciatori, d’entre els dos querubins de damunt l’arca del testimoni, jo em trobaré amb tu i et parlaré de tot allò que et manaré per als  lls d’Israel.
23 I faràs una taula de fusta d’acàcia, de dues colzades la seva llargada, d’una colzada la seva amplada i d’una colzada i mitja la seva alçada, 24 i la recobriràs d’or pur i li faràs una motllura d’or al voltant,
25 i hi faràs una franja d’un pam al voltant, i faràs una motllura d’or al voltant de la franja.
26 I hi faràs quatre anelles d’or, i posaràs les anelles als quatre angles dels seus quatre peus.
27 Al costat de la franja hi haurà les anelles com encaixos de les barres per transportar la taula.
28 I faràs les barres de fusta d’acàcia i les recobriràs d’or, i la taula serà transportada amb elles.
29 I faràs els seus plats i les seves cassoletes i les seves gerres i les seves tasses per vessar les libacions: els faràs d’or pur.
30 I posaràs damunt la taula el pa de la presentació constantment davant meu.
31 I faràs un lampadari d’or pur; el lampadari serà fet d’or batut: la seva base i la seva tija, les seves copes i els seus botons i les seves  ors seran d’una peça.
32 I sis branques sortiran dels seus costats, tres branques de l’un costat del lampadari, i tres branques de l’altre costat del lampadari.
33 L’una branca tindrà tres copes fetes com ametlles, amb un botó i una  or, i l’altra branca tindrà tres copes com ametlles, amb un botó i una  or, així en les sis branques que surten del lampadari.
25:22 Ps 80:1 25:30 1Sa 21:6; Mt 12:4 92
34 I el lampadari tindrà quatre copes com ametlles, amb els seus botons i les seves  ors;
35 i un botó sota dues de les bran- ques que sortiran d’ell, i un segon botó sota les dues branques que sortiran d’ell, i un tercer botó sota les dues branques que sortiran d’ell, per a les sis branques que surten del lampadari:
36 els seus botons i les seves bran- ques seran d’una sola peça, tot d’or pur batut.
37 I li faràs les set llànties, i col·loca- ràs les seves llànties de manera que il·luminin l’espai de davant seu.
38 I les seves esmocadores i els seus platets seran d’or pur:
39 ell el farà d’un talent d’or pur, amb tots aquests utensilis.
40 I mira i fes-ho d’acord amb el model d’ells que se t’ha mostrat a la muntanya.
26
i porpra i escarlata; hi faràs queru- bins, feina d’artesà.
2 La llargada de cada tapís serà de vint-i-vuit colzades, i l’amplada de cada tapís de quatre colzades, tots els tapissos tindran una mateixa mida.
3 Cinc tapissos seran units l’un a l’altre, i cinc tapissos units l’un a l’altre.
4 I faràs bagues de blau a la vora d’un dels tapissos, el de l’extrem, a la juntura; i faràs igualment a la vora del tapís de l’extrem de la segona juntura.
5 Faràs cinquanta bagues en un dels tapissos, i cinquanta bagues a l’extrem del tapís que hi ha a la segona juntura, fent que les bagues es corresponguin l’una amb l’altra.
6 I faràs cinquanta fermalls d’or, i uniràs els tapissos l’un amb l’altre amb els fermalls: i el tabernacle serà u.
I faràs el tabernacle amb deu
tapissos de lli   retort i blau


   98   99   100   101   102