Page 1001 - Biblia Català TBS
P. 1001

1L’any segon del rei Darius, el mes sisè, el primer dia del mes, la paraula de Jahveh vingué per
mitjà del profeta Ageu, a Zorobabel,  ll de Salatiel, governador de Judà, i a Jeixua,  ll de Jossadac, el gran sacerdot, dient:
2 Així parla Jahveh dels exèrcits, dient: Aquest poble diu: El temps encara no ha arribat, el temps de reconstruir la casa de Jahveh.
3 I la paraula de Jahveh vingué per mitjà del profeta Ageu, dient:
4 ¿És temps per a vosaltres, oh vos- altres, d’habitar en les vostres cases teginades, mentre aquesta casa és deserta?
5 Ara, doncs, així diu Jahveh dels exèrcits: Considereu els vostres ca- mins.
6 Sembreu molt, i colliu poc; men- geu, i no us atipeu; beveu, i no us sadolleu; us vestiu, i no us escalfeu; i l’assalariat, posa el seu salari en una bossa foradada.
7 Així diu Jahveh dels exèrcits: Considereu els vostres camins.
8 Pugeu a la muntanya, i porteu fusta, i reconstruïu la casa, i m’hi complauré, i seré honorat, diu Jahveh.
9 Esperàveu molt, i, heus aquí, n’hi ha poc; i quan ho portàveu a casa, hi vaig bufar. Per què? –a rmació de Jahveh dels exèrcits. Perquè la meva casa està deixada, mentre que cadas- cú de vosaltres corre a casa seva.
10 Per això, per culpa vostra, els cels van retenir la rosada, i la terra va retenir el seu producte.
1:1 Esd 4:24-5:2 1:10 Dt 28:23 1:14 Esd 5:2
11 I vaig cridar la secada sobre la terra i sobre les muntanyes, i sobre el gra i sobre el most, i sobre l’oli, i sobre allò que produeix la terra, i sobre els homes i sobre les bèsties, i sobre tot l’esforç de les mans.
12 I Zorobabel,  ll de Salatiel, i Jeixua,  ll de Jossadac, el gran sa- cerdot, i tota la resta del poble, van escoltar la veu de Jahveh, el seu Déu, i les paraules del profeta Ageu, tal com Jahveh, el seu Déu, l’havia enviat; i el poble va tenir por davant de Jahveh.
13 I Ageu, missatger de Jahveh, proclamà al poble el missatge de Jahveh, dient: Jo sóc amb vosaltres –a rmació de Jahveh.
14 I Jahveh va desvetllar l’esperit de Zorobabel,  ll de Salatiel, gover- nador de Judà, i l’esperit de Jeixua,  ll de Jossadac, el gran sacerdot, i l’esperit de la resta del poble, i van venir i van treballar a la casa de Jahveh dels exèrcits, el seu Déu,
15 el dia vint-i-quatre del mes sisè de l’any segon del rei Darius.
Llibre del profeta Ageu
2
mitjà del profeta Ageu, dient:
2 Parla, ara, a Zorobabel,  ll de Salatiel, governador de Judà, i a Jeixua,  ll de Jossadac, el gran sa- cerdot, i al romanent del poble, dient:
3 ¿Qui resta d’entre vosaltres que hagi vist aquesta casa en la seva pri- mera glòria, i com la veieu ara? ¿No és als vostres ulls com un no-res?
El mes setè, el vint-i-u del mes,
la paraula de Jahveh vingué per
2:3 Esd 3:12; Za 4:10
993


   999   1000   1001   1002   1003