Page 1002 - Biblia Català TBS
P. 1002

Ageu 2
4 Ara, doncs, sigues fort, Zorobabel –a rmació de Jahveh–, i sigues fort, Jeixua,  ll de Jossadac, el gran sa- cerdot, i sigueu forts, tot el poble de la terra –a rmació de Jahveh–, i tre- balleu; perquè jo sóc amb vosaltres –a rmació de Jahveh dels exèrcits.
5 D’acord amb el pacte que vaig fer amb vosaltres, quan vau sortir d’Egipte, així el meu Esperit estarà enmig vostre: no tingueu por.
6 Perquè així diu Jahveh dels exèr- cits: Encara una vegada més, dintre de poc, i jo sacsejaré els cels i la terra, i el mar i el terreny eixut;
7 i sacsejaré totes les nacions, i vindrà el desig de totes les nacions: i ompliré aquesta casa de glòria, diu Jahveh dels exèrcits.
8 Meva és la plata, i meu és l’or –a rmació de Jahveh dels exèrcits.
9 La glòria d’aquesta darrera casa serà més gran que la de la primera, diu Jahveh dels exèrcits: i en aquest lloc jo donaré la pau –a rmació de Jahveh dels exèrcits.
10 El dia vint-i-quatre del mes novè, l’any segon de Darius, la paraula de Jahveh vingué per mitjà del profeta Ageu, dient:
11 Així diu Jahveh dels exèrcits: Pregunta ara sobre aquesta llei als sacerdots, dient:
12 Si algú porta carn consagrada al faldar del seu vestit, i toca amb el faldarelpaoelguisatoelviol’oli o qualsevol aliment, ¿restarà consa- grat? I els sacerdots van respondre, i digueren: No!
13 I Ageu digué: Si algú que és impur pel contacte amb un cos mort toca qualsevol d’aquestes coses, ¿es tornarà impur això? I els sacerdots van respondre, i digueren: Sí, es tornarà impur.
14 I Ageu va respondre, i digué: Així és aquest poble, i així és aques-
2:4 Za 8:9 2:5 Ex 29:45-46 2:6, 21 He 12:26
ta gent davant meu –a rmació de Jahveh–; i així és tota l’obra de les seves mans; i tot el que ofereixen allà: és impur.
15 Ara, doncs, poseu-hi el vostre cor, des d’avui en endavant, abans que comencéssiu a col·locar pedra sobre pedra en el temple de Jahveh, 16 abans que això s’esdevingués, algú anava a un munt de vint me- sures, i només n’hi havia deu; algú anava a la premsa de vi per treure cinquanta puràs, i només n’hi havia vint.
17 Us vaig colpir amb el rovell del blat i amb el míldiu i amb la pedre- gada, en tot el treball de les vostres mans, però vosaltres no vau tornar a mi –a rmació de Jahveh.
18 Poseu-hi, doncs, els vostres cors, des d’avui en endavant, des del dia vint-i-quatre del mes novè, des del dia que foren posats els fonaments del temple de Jahveh: considereu-ho bé.
19 ¿No és la llavor encara al graner? El cep i la  guera, el magraner i l’olivera encara no han  orit, però des d’aquest dia us beneiré.
20 I la paraula de Jahveh vingué al profeta Ageu per segona vegada, el vint-i-quatre del mes, dient:
21 Parla a Zorobabel, governador de Judà, dient: Jo sacsejaré els cels i la terra,
22 i capgiraré el tron dels regnes, i destruiré la força dels regnes dels gentils; i capgiraré el carro i els qui el menen, i cauran els cavalls i els seus genets, cadascú per l’espasa del seu germà.
23 Aquell dia –a rmació de Jahveh dels exèrcits–, et prendré, Zorobabel,  ll de Salatiel, servent meu –a rmació de Jahveh–, i et posaré com un se- gell, perquè t’he elegit –a rmació de Jahveh dels exèrcits.
2:13 Nm 19:11 2:18 Esd 3:10
994


   1000   1001   1002   1003   1004