Page 1004 - Biblia Català TBS
P. 1004

Zacaries 1, 2, 3
s’expandiran, i Jahveh encara conso- larà Sió, i encara elegirà Jerusalem.
18 I vaig alçar els meus ulls i, heus aquí, vaig veure quatre corns.
19 I vaig dir a l’àngel que parlava amb mi: Què són aquests? I em respongué: Aquests són els corns que van escampar Judà, Israel i Jerusalem.
20 I Jahveh em féu veure quatre artesans.
21 I vaig dir: Què vénen a fer aquests? I em respongué, dient: Aquests són els corns que han escampat Judà, de manera que ningú no ha pogut aixecar el cap, i aquests han vingut a fer-los tremolar, per enderrocar els corns de les nacions que van aixecar el corn contra la terra de Judà per escampar-la.
2I jo vaig alçar els meus ulls i vaig mirar i, heus aquí, un home que tenia a la seva mà un cordill de mesurar.
2 I vaig dir: On vas? I ell em digué: A mesurar Jerusalem, per veure quina és la seva amplada, i quina la seva llargada.
3 I heus aquí, quan sortia l’àngel que parlava amb mi, un altre àngel sortí a trobar-lo,
4 i li digué: Corre, parla a aquest jove, dient: Jerusalem serà habitada com les viles sense muralles, per la multitud d’homes i de bèsties que hi haurà enmig d’ella.
5 I jo –a rmació de Jahveh– li seré una muralla de foc tot al voltant, i seré la glòria enmig d’ella.
6 Au, au! Fugiu, doncs, de la terra del nord –a rmació de Jahveh–, per- què us he dispersat com els quatre vents dels cels –a rmació de Jahveh. 7 Au! Sió, allibera’t, tu que habites amb la  lla de Babilònia.
8 Perquè així diu Jahveh dels exèr- cits: Després de la glòria m’enviarà
a les nacions que us van espoliar, perquè el qui us toca, toca la nineta del seu ull.
9 Perquè, heus aquí, jo brandaré la meva mà contra ells, i seran un espoli per als seus servents: i sa- breu que Jahveh dels exèrcits m’ha enviat.
10 Celebra-ho i alegra’t,  lla de Sió, perquè, heus aquí, jo vinc a habitar enmig teu –a rmació de Jahveh.
11 I moltes nacions s’uniran a Jahveh aquell dia, i seran el meu poble, i habitaré enmig teu, i tu sa- bràs que Jahveh dels exèrcits m’ha enviat a tu.
12 I Jahveh posseirà Judà com la seva porció a la terra santa, i elegirà encara Jerusalem.
13 Que tothom calli davant Jahveh, perquè ell s’ha aixecat del seu sant estatge.
I ell em féu veure Jeixua, el
gran sacerdot, que estava dret davant l’Àngel de Jahveh, i Satan estava dret a la seva mà dreta, per acusar-lo.
2 I Jahveh digué a Satan: Que Jahveh et reprengui Satan; que Jahveh, que ha escollit Jerusalem, et reprengui. ¿No és aquest un tió rescatat del foc?
3 I Jeixua anava vestit amb vestits bruts, i s’estava dret davant l’Àngel. 4 I l’Àngel va respondre, i parlà a aquells que estaven drets davant d’ell, dient: Traieu-li els vestits bruts. I a ell li digué: Mira, he fet passar la teva iniquitat de damunt teu, i t’he vestit amb vestits precio- sos.
5 I vaig dir: Que posin una diadema neta damunt del seu cap. I van posar una diadema neta damunt del seu cap, i li posaren els vestits. I l’Àngel de Jahveh s’estava dret.
6 I l’Àngel de Jahveh advertí Jeixua, dient:
2:1 Ez 40:3; Ap 11:1 2:10 Is 12:6 3:1-2 Esd 5:2; Ap 12:9; Jud 1:9 996
3


   1002   1003   1004   1005   1006