Page 1006 - Biblia Català TBS
P. 1006

Zacaries 5, 6, 7
romandrà enmig de casa seva, i la consumirà, tant la seva fusta com les seves pedres.
5 I l’àngel que parlava amb mi va sortir, i em digué: Alça, ara, els teus ulls, i mira què és això que surt.
6 I vaig dir: Què és? I ell digué: Això és un efà que surt. I digué: Aquest és l’aspecte d’ells per tota la terra.
7 I heus aquí, un talent de plom que s’aixecava: i enmig de l’efà hi havia una dona asseguda.
8 I ell digué: Aquesta és la Perversitat. I la va llançar enmig de l’efà, i va llançar el talent de plom sobre la seva boca.
9 I vaig aixecar els meus ulls, i vaig mirar i, heus aquí, dues dones que sortien, i el vent era en les seves ales; i tenien ales com les ales de la cigonya, i van aixecar l’efà entre la terra i els cels.
10 I vaig dir a l’àngel que parlava amb mi: On porten l’efà?
11 I ell em respongué: Van a cons- truir-li una casa a la terra de Xinar: i quan estigui establerta, la posaran allà sobre la seva base.
6I em vaig girar, i vaig alçar els meus ulls, i vaig mirar i, heus aquí, quatre carros que sortien d’entre dues muntanyes; i aquelles muntanyes eren muntanyes de bronze.
2 El primer carro tenia cavalls ver- mells; i el segon carro, cavalls ne- gres;
3 i el tercer carro, cavalls blancs; i el quart carro, cavalls clapats i forts.
4 Llavors vaig respondre, i vaig dir a l’àngel que parlava amb mi: Què són aquests, senyor meu?
5 I l’àngel va respondre, i em digué: Aquests són els quatre vents dels cels, que surten de presentar-se da- vant del Senyor de tota la terra.
6 El que portava els cavalls negres, sortia cap a la terra del nord; i els
6:12 Jr 23:5; 33:15; Za 3:8 6:13 Ps 110:4 998
blancs van sortir darrere d’ells; i els clapats van sortir cap a la terra del sud.
7 I els cavalls forts van sortir frisant per recórrer la terra. I digué: Aneu, recorreu la terra. I van recórrer la terra.
8 I em cridà, i em parlà, dient: Mira, aquells que han sortit cap a la terra del nord han calmat el meu esperit en la terra del nord.
9 I la paraula de Jahveh vingué a mi,dient:
10 Pren les ofrenes dels de la capti- vitat, d’Heldai, de Tobià i de Jedaià, els que han tornat de Babilònia; i aquell dia tu aniràs i entraràs a la casa de Joixià,  ll de Sefanià.
11 Prendràs, doncs, plata i or, i en faràs corones, i les posaràs al cap de Jeixua,  ll de Jossadec, el gran sacerdot;
12 i li parlaràs, dient: Així parla Jahveh dels exèrcits, dient: Heus aquí l’home anomenat Rebrot. Ell brotarà al seu lloc, i construirà el temple de Jahveh.
13 Ell, doncs, construirà el temple de Jahveh, i portarà la seva glòria, i s’asseurà i governarà sobre el seu tron, i serà sacerdot sobre el seu tron, i hi haurà un consell de pau entre tots dos.
14 I les corones seran per a Hélem, iperaTobià,iperaJedaià,ipera Hen,  ll de Sefanià, com a memorial en el temple de Jahveh.
15 I els qui són lluny vindran, i construiran en el temple de Jahveh, i coneixereu que Jahveh dels exèr- cits m’ha enviat a vosaltres. I això s’esdevindrà si obeïu diligentment la veu de Jahveh, el vostre Déu.
7
I s’esdevingué que, l’any quart
del rei Darius, la paraula de Jahveh vingué a Zacaries el dia quart del mes novè, que és el de quislev;


   1004   1005   1006   1007   1008