Page 1007 - Biblia Català TBS
P. 1007

2 quan fou enviat Sarèsser, amb Règuem-Mèlec i els seus homes, a la casa de Déu per suplicar davant de Jahveh,
3 per parlar als sacerdots de la casa de Jahveh dels exèrcits i als profetes, dient: Ploraré el mes cinquè? Faré abstinència, com he fet durant molts anys?
4 I la paraula de Jahveh dels exèr- cits vingué a mi, dient:
5 Parlaatotelpobledelaterrai als sacerdots, dient: ¿Quan vau deju- nar amb dol el cinquè i el setè mes durant aquests setanta anys, vau dejunar per a mi, per a mi mateix?
6 ¿I quan menjàveu i quan bevíeu, no menjàveu per a vosaltres matei- xos, i bevíeu per a vosaltres matei- xos?
7 ¿No són aquestes les paraules que Jahveh va proclamar per mitjà dels primers profetes, quan Jerusalem estava habitada i era pròspera, i les ciutats al seu voltant, i quan el Nègueb i la Xefelà estaven habitats?
8 I la paraula de Jahveh vingué a Zacaries, dient:
9 Així parla Jahveh dels exèrcits, dient: Jutgeu segons la veritat, i practiqueu la misericòrdia i les com- miseracions cadascú amb el seu germà:
10 no oprimiu, doncs, la viuda ni l’orfe, l’estranger ni el pobre; i no planegeu en el vostre cor el mal l’un contra l’altre.
11 Però refusaren d’obeir, i oferiren una espatlla obstinada, i enduriren les seves orelles per no escoltar.
12 Ivanferelseucortandurcom el diamant per no escoltar la llei ni les paraules, que Jahveh dels exèrcits havia enviat pel seu Esperit, per mitjà dels primers profetes: i hi hagué una gran ira de part de Jahveh dels exèrcits.
7:13 Pr 1:28; Jr 14:12 8:4 Is 65:20 8:6 Lc 18:27
Zacaries 7, 8
13 I s’esdevingué que, així com ell clamà i ells no el volien escoltar, així també ells clamaren i jo no els vaig voler escoltar, diu Jahveh dels exèrcits.
14 I els vaig escampar amb un tem- poral per totes les nacions que ells no coneixien. I la terra restà desola- da darrere d’ells, de manera que no hi havia ningú que anés o tornés: perquè de la terra desitjable en van fer una desolació.
8
2 Així diu Jahveh dels exèrcits: He tingut una molt gran gelosia per Sió, i amb gran furor he tingut gelosia per ella.
3 Així diu Jahveh: Torno a Sió, i habi- taré enmig de Jerusalem: i Jerusalem serà anomenada Ciutat de la Veritat, i la muntanya de Jahveh dels exèrcits, Muntanya de la Santedat.
4 Així diu Jahveh dels exèrcits: Encara s’hi asseuran vells i velles a les places de Jerusalem, i cadascun amb el seu bastó a la mà, pel seu gran nombre de dies.
5 I les places de la ciutat seran ple- nes de nois i de noies, jugant per les seves places.
6 Així diu Jahveh dels exèrcits: Si això sembla impossible als ulls del romanent d’aquest poble en aquells dies, ¿serà també impossible als meus ulls? –a rmació de Jahveh dels exèrcits.
7 Així diu Jahveh dels exèrcits: Heus aquí, jo alliberaré el meu poble de la terra del llevant, i de la terra del ponent del sol;
8 i els faré venir, i habitaran enmig de Jerusalem: i seran el meu poble, i jo seré el seu Déu, en veritat i en justícia.
I la paraula de Jahveh dels exèr-
cits vingué a mi, dient:
999


   1005   1006   1007   1008   1009