Page 1009 - Biblia Català TBS
P. 1009

7 i trauré la sang de la seva boca, i les abominacions d’entre les seves dents: i ell també serà una resta per al nostre Déu, i serà com un cabdill a Judà, i Ecron serà com un jebuseu.
8 I acamparé al voltant de casa meva, contra l’exèrcit, contra el qui hi va i el qui en ve, l’opressor no passarà més sobre ells; perquè ara vetllaré amb els meus ulls.
9 Exulta de goig,  lla de Sió; crida,  lla de Jerusalem: mira, el teu Rei ve a tu! Ell és just, i porta la salvació, és humil i ve muntat sobre un ase, i sobre un pollí  ll de somera.
10 I destruiré el carro d’Efraïm, i el cavall de Jerusalem; i l’arc de la guerra serà destruït: i ell anunciarà la pau a les nacions, i el seu domini s’estendrà de mar a mar, i des del riu  ns als extrems de la terra.
11 També, referent a tu, per la sang del teu pacte, alliberaré els teus cap- tius de la cisterna sense aigua.
12 Torneu a la plaça forta, presoners de l’esperança! També avui mateix anuncio que te’n retornaré el doble.
13 Perquè he tensat per a mi Judà, he omplert el meu arc amb Efraïm; i desvetllaré els teus  lls, Sió, contra els teus  lls, Javan, i et posaré com l’espasa d’un valent.
14 I Jahveh apareixerà sobre ells, i la seva  etxa sortirà com un llamp; i el Senyor Jahveh farà sonar el corn, i avançarà amb els remolins del sud.
15 Jahveh dels exèrcits els defensa- rà, i ells devoraran i dominaran les pedres de la fona, i beuran i faran soroll com els embriagats pel vi, i s’ompliran com un vas, com els angles de l’altar.
16 I aquell dia Jahveh, el seu Déu, els salvarà com el ramat del seu poble: perquè seran com les pedres d’una diadema que resplendeixen sobre la seva terra.
9:9 Is 62:11; Mt 21:5 9:10 Ps 72:8 9:12 Is 61:7
Zacaries 9, 10
17 Perquè, quina immensa bondat la d’Ell, i quina immensa bellesa la d’Ell! El blat farà créixer els joves, i el most, les verges.
10Demaneu a Jahveh la pluja en el temps de la pluja tardana: Jahveh farà llampecs, i els donarà pluja en ruixats, a cadascú l’herba
en el camp.
2 Perquè els tera m parlen iniqui- tat, i els endevinaires tenen visions falses, i declaren somnis vans, con- solen debades; per això van esgarri- ats com ovelles, estan abatuts perquè no tenen pastor.
3 La meva ira s’encén contra els pastors, i castigaré els bocs; perquè Jahveh dels exèrcits visitarà el seu ramat, la casa de Judà, i els posarà com el seu cavall d’honor en la bata- lla.
4 D’ell sortirà la pedra angular, d’ell el clau, d’ell l’arc de guerra, d’ell sortirà alhora tot opressor.
5 I seran com els valents que en la batalla trepitgen l’enemic en el fang dels carrers: i lluitaran, perquè Jahveh és amb ells, i seran avergo- nyits els qui cavalquen els cavalls.
6 I enfortiré la casa de Judà, i salva- ré la casa de Josep, i els faré tornar, perquè tindré compassió d’ells: i ells seran com si mai no els hagués rebutjat, perquè jo sóc Jahveh, el seu Déu, i jo els respondré.
7 I els d’Efraïm seran com un valent, i el seu cor s’alegrarà com pel vi: i els seus  lls ho veuran, i se n’alegraran, llur cor exultarà en Jahveh.
8 Jo els xiularé, i els aplegaré, per- què jo els he redimit: i es multiplica- ran com abans s’havien multiplicat. 9 I els sembraré entre els pobles, i es recordaran de mi en els països llunyans, i viuran amb els seus  lls, i tornaran.
10:2 Mt 9:36 10:3 Ez 34:7 10:9 Dt 30:1 1001


   1007   1008   1009   1010   1011