Page 1019 - Biblia Català TBS
P. 1019

El Nou Testament
El Nou Testament traduït del Textus Receptus grec
Trinitarian Bible Society
Tyndale House, Dorset Road, London, SW19 3NN, England


   1017   1018   1019   1020   1021