Page 102 - Biblia Català TBS
P. 102

Èxode 26, 27
35 I col·locaràs la taula a la part de fora del vel, i el lampadari enfront de la taula, cap al costat sud del taberna- cle; i posaràs la taula al costat nord.
36 I per a l’entrada de la tenda faràs una cortina de blau i porpra i escar- lata i lli   retort, feina de brodador. 37 I faràs per a la cortina cinc colum- nes d’acàcia i les recobriràs d’or, els seus ganxos seran d’or; i fondràs per a elles cinc sòcols de bronze.
27
ganxos de les columnes i les seves varetes seran de plata.
11 I igualment al llarg del cantó nord, les cortines tindran cent colza- des de llarg, i les seves vint colum- nes, i els seus vint sòcols seran de bronze; els ganxos de les columnes i les seves varetes de plata.
12 I a l’ample de l’atri, pel cantó de l’oest, hi haurà cinquanta colza- des de cortines, amb les seves deu columnes i els seus deu sòcols.
13 I l’ample de l’atri pel cantó de l’est, a l’orient, serà de cinquanta colzades.
14 I hi haurà quinze colzades de cortines per un costat, les seves tres columnes i els seus tres sòcols.
15 I a l’altre costat hi haurà quinze colzades de cortines, les seves tres columnes i els seus tres sòcols.
16 I a la porta de l’atri hi haurà una cortina de vint colzades, de blau i porpra i escarlata i lli   retort, feina de brodador, les seves quatre colum- nes i el seus quatre sòcols.
17 Totes les columnes al voltant de l’atri s’uniran per mitjà de varetes de plata, amb els seus ganxos de plata i els seus sòcols de bronze.
18 La llargada de l’atri serà de cent colzades i l’amplada de cinquanta per cinquanta, i l’alçada cinc colza- des; les cortines de lli   retort, i els seus sòcols seran de bronze.
19 Tots els utensilis del tabernacle per a tot el seu servei, i totes les seves estaques i totes les estaques de l’atri, seran de bronze.
20 I tu manaràs als  lls d’Israel que et portin oli d’oliva pur, verge, per a la llum, per fer que la llàntia il·lumi- ni contínuament.
21 En la tenda de la reunió, fora del vel que hi haurà davant del testimo- ni, Aaron i els seus  lls en tindran cura del vespre  ns al matí davant de Jahveh: serà un estatut perpetu per a les generacions dels  lls d’Israel.
I faràs l’altar de fusta d’acàcia,
de cinc colzades la seva llarga- da i de cinc colzades la seva amplada, l’altar serà quadrat, i de tres colzades la seva alçada.
2 I faràs els seus corns als seus quatre angles; els seus corns seran d’una peça amb ell, i el recobriràs de bronze.
3 I faràs els seus gibrells per recollir la seva cendra, i les seves pales i els seus calderets i les seves forquetes i els seus brasers; faràs tots els seus utensilis de bronze.
4 I li faràs un engraellat de reixa de bronze, i faràs sobre la reixa quatre anelles de bronze als seus quatre extrems.
5 I la posaràs sota la lleixa de l’altar, a baix, perquè la reixa arribi  ns a la meitat de l’altar.
6 I faràs unes barres per a l’altar, barres de fusta d’acàcia, i les reco- briràs de bronze.
7 I les seves barres es  caran dins les anelles, i les barres seran als dos costats de l’altar per transportar-lo.
8 El faràs buit, amb posts, com se t’ha mostrat a la muntanya: ells el faran així.
9 I faràs l’atri del tabernacle, al cantó del sud, cap al sud; les cortines de l’atri seran de lli   retort, de cent colzades de llarg per un costat,
10 i les seves vint columnes i els seus vint sòcols seran de bronze; els
27:1 2Cr 4:1 94


   100   101   102   103   104