Page 1023 - Biblia Català TBS
P. 1023

21 I s’alçà, va prendre el nen i la seva mare, i entrà a la terra d’Israel. 22 Però quan escoltà que Arquelau regnava sobre Judea en lloc del seu pare Herodes, tingué por d’anar-hi. I avisat per Déu en un somni, es retirà cap a les contrades de Galilea,
23 i se n’anà a viure en una ciutat anomenada Natzaret, a   que es complís el que fou dit per mitjà dels profetes: Serà anomenat Natzarè.
3I en aquells dies vingué Joan el baptista predicant en el desert de Judea,
2 i deia: Penediu-vos, perquè és a prop el regne dels cels!
3 Perquè aquest és de qui parlà el profeta Isaïes, dient: La veu d’un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, feu rectes les seves sendes.
4 I ell, Joan, duia un vestit de pèl de camell amb una corretja de pell a la cintura, i el seu aliment era llagostes i mel silvestre.
5 Llavors sortia a ell la gent de Jerusalem i de tota Judea i de tota la rodalia del Jordà,
6 i eren batejats per ell en el Jordà, confessant llurs pecats.
7 I veient que molts fariseus i sa- duceus venien al seu baptisme, els digué: Cria d’escurçons! ¿Qui us ha advertit per fugir de la ira que està venint?
8 Feu, doncs, fruits dignes del pene- diment,
9 i no us penseu dir interiorment: Tenim Abraham per pare. Perquè us dic que Déu pot fer sorgir d’aquestes pedres  lls a Abraham.
10 I la destral ja és posada a l’arrel dels arbres. Per tant, tot arbre que no fa bon fruit, és tallat i llançat al foc. 11 I jo, certament, us batejo en aigua per al penediment, però el qui ve
Mateu 2, 3, 4
darrere meu és més poderós que jo, de qui no sóc digne de portar-li les sandàlies. Ell us batejarà en l’Esperit Sant i foc.
12 Té la pala ventadora a la mà, i porgarà la seva era: i aplegarà el seu blat al graner i cremarà la palla en un foc que no s’apaga.
13 Llavors Jesús vingué de Galilea al Jordà, a Joan, a ser batejat per ell. 14 Però Joan li ho volia impedir, dient: Sóc jo que tinc necessitat de ser batejat per tu, i tu véns a mi?
15 I Jesús va respondre i li digué: Deixa que sigui així ara, perquè és d’aquesta manera que ens escau de dur a l’acompliment tota justícia. Llavors el deixà.
16 I després de ser batejat, Jesús pujà fora de l’aigua de seguit, i, heus aquí, els cels se li obriren i veié l’Esperit de Déu que baixava com un colom i venia a posar-se damunt d’ell.
17 I heus aquí, una veu dels cels que deia: Aquest és el meu Fill, l’Estimat, en qui estic complagut.
2 I després de dejunar quaranta dies i quaranta nits, en acabat va tenir fam.
3 I atansant-se-li el temptador, digué: Si ets Fill de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans.
4 Però ell va respondre i digué: Està escrit: No sols de pa viurà l’home, sinó de tota paraula que surt de la boca de Déu.
5 Llavors el diable se l’enduu a la ciutat santa, i el posa sobre el pinacle del temple,
6 i li diu: Si ets Fill de Déu, llança’t a baix, perquè està escrit: Als seus àngels donarà ordres concernent a tu,ietduranamblesmansa que
3:3 Is 40:3 3:7 Mt 12:34; 23:33 3:13-17 Mc 1:9-11 4:1-11 Mc 1:12-13 4:4 Dt 8:3 4:6 Ps 91:11-12
4
Llavors Jesús fou dut per l’Esperit
al desert, a   de ser temptat pel diable.
1015


   1021   1022   1023   1024   1025