Page 1026 - Biblia Català TBS
P. 1026

Mateu 5, 6
35 ni per la terra, perquè és l’escam- bell dels seus peus; ni per Jerusalem, perquè és la ciutat del gran Rei.
36 Ni juris tampoc pel teu cap, per- què no pots fer tornar blanc o negre ni un cabell.
37 I que la vostra paraula sigui: Sí quanéssí,noquanésno.Elquees diu de més ve del maligne.
38 Heu escoltat que fou dit: Ull per ull i dent per dent.
39 Però jo us dic: No resistiu al dolent. Sinó que al qui et pega a la galta dreta, para-li també l’altra.
40 I al qui vulgui pledejar contra tu i prendre’t la túnica, deixa-li també el mantell.
41 I al qui t’obliga a caminar una milla, vés amb ell dues.
42 Dóna a qui et demana, i no esqui- vis el qui et vulgui manllevar.
43 Heu escoltat que fou dit: Estimaràs el teu proïsme, i odiaràs el teu enemic. 44 Però jo us dic: Estimeu els vos- tres enemics, beneïu els qui us male- eixen, feu bé als qui us odien i pregueu pels qui us ultratgen i us persegueixen,
45 a   que sigueu  lls del vostre Pare que és en els cels, que fa sortir el seu sol sobre dolents i bons, i fa ploure sobre justos i injustos.
46 Perquè si estimeu els qui us es- timen, quina recompensa en teniu? ¿No fan el mateix també els publi- cans?
47 I si només saludeu els vostres germans, què feu de més? ¿No fan el mateix els publicans?
48 Per tant, vosaltres sigueu perfec- tes com el vostre Pare que és en els cels és perfecte.
6Procureu de no fer la vostra al- moina davant dels homes, per ser-ne vistos. Altrament no tindreu cap recompensa del vostre Pare que és en els cels.
5:38 Ex 21:24; Lv 24:20; Dt 19:21 5:43 Lv 19:18 1018
2 Quan facis almoina, doncs, no trompetegis davant teu, com fan els hipòcrites a les sinagogues i als carrers, a   de ser lloats pels homes. En veritat us dic: ja tenen la seva recompensa.
3 Tu, en canvi, quan facis almoina procura que la teva esquerra no sà- piga el que fa la teva dreta,
4 a   que la teva almoina resti en el secret. I el teu Pare, que mira en el secret, ell et recompensarà en públic.
5 I quan preguis, no siguis com els hipòcrites; perquè els agrada de pregar drets a les sinagogues i a les cantonades de les places per fer-se veure dels homes. En veritat us dic: ja tenen la seva recompensa.
6 Tu, en canvi, quan preguis, entra dins la teva cambra i tanca la teva porta i prega al teu Pare que és en el secret. I el teu Pare, que mira en el secret, et recompensarà en públic.
7 I quan pregueu, no barbolleu com els pagans, que es pensen que per les seves moltes paraules seran es- coltats.
8 No sigueu com ells, doncs, perquè el vostre Pare sap de quines coses teniu necessitat abans que li dema- neu.
9 Vosaltres, doncs, heu de pregar així: Pare nostre que ets en els cels, sigui santi cat el teu Nom.
10 Vingui el teu regne. Sigui feta la teva voluntat, com en el cel, també sobre la terra.
11 Dóna’ns avui el nostre pa de cada dia.
12 I perdona els nostres deutes, com nosaltres perdonem els nostres deu- tors.
I no ens duguis a la temptació,
13
ans deslliura’ns del maligne. Perquè
teu és el regne i el poder i la glòria pels segles. Amén.
6:5 Lc 18:10-14 6:9 Lc 11:2-4


   1024   1025   1026   1027   1028