Page 1027 - Biblia Català TBS
P. 1027

14 Perquè si perdoneu als homes les seves ofenses, també us perdonarà a vosaltres el vostre Pare celestial.
15 Però si no perdoneu als homes les seves ofenses, el vostre Pare tampoc no us perdonarà les vostres ofenses.
16 I quan dejuneu, no sigueu com els hipòcrites que fan un posat aba- tut: perquè es des guren les cares a   de mostrar als homes que estan dejunant. En veritat us dic: ja tenen la seva recompensa.
17 Tu, en canvi, quan dejunis, un- geix el teu cap amb perfum i renta’t la cara,
18 a   de no mostrar als homes que estàs dejunant, sinó al teu Pare que és en el secret. I el teu Pare, que mira en el secret, et recompensarà en públic.
19 No us feu tresors sobre la terra, on l’arna i el rovell fa malbé, i on els lladres foraden i roben.
20 Sinó feu-vos tresors en el cel, on ni l’arna ni el rovell no fa malbé, i on els lladres no foraden ni roben.
21 Perquè on hi ha el vostre tresor, allí hi haurà també el vostre cor.
22 La llàntia del cos és l’ull. Per tant, si el teu ull és bo, tot el teu cos tindrà llum.
23 Però si el teu ull és dolent, tot el teu cos estarà a les fosques. Si, doncs, la llum que hi ha en tu és foscor, com serà de gran la foscor?
24 Ningú no pot servir dos senyors. Perquè, o avorrirà l’un i estimarà l’altre, o es dedicarà a l’un i menys- tindrà l’altre. No podeu servir Déu i la Riquesa.
25 Per això us dic: No us des cieu per la vostra vida, què menjareu i què beureu; ni pel vostre cos, amb què us heu de vestir. ¿No val més la
Mateu 6, 7
vida que el menjar, i el cos més que el vestit?
26 Mireu els ocells del cel, que no sembren ni seguen ni recullen en graners, i el vostre Pare celestial els alimenta. ¿No valeu vosaltres molt més que ells?
27 I qui de vosaltres per més que es des ciï, pot afegir un colze a la seva estatura?
28 I pel vestit, per què us des cieu? Observeu els lliris del camp com creixen: no es cansen treballant ni  len.
29 I jo us dic que ni Salomó, en tota la seva esplendor, no es vestí com un d’ells.
30 Si Déu vesteix així l’herba del camp, que avui existeix i demà la llancen al forn, ¿no us farà molt més a vosaltres, gent de poca fe?
31 Per tant, no us des cieu, dient: Què menjarem o què beurem o amb què ens vestirem?
32 Perquè són els gentils que s’afanyen per totes aquestes coses, i el vostre Pare celestial ja sap que teniu neces- sitat de totes aquestes coses.
33 I cerqueu primer el regne de Déu i la seva justícia, i totes aquestes coses us seran afegides.
34 No us des cieu, doncs, pel demà, perquè el demà ja portarà el seu des-  ci. Cada dia en té prou amb el seu mal.
7
6:14-15 Mc 11:25, 26 6:22-23 Lc 11:33-36 6:25-33 Lc 12:22-31 6:33 És a dir: la justícia de Déu 7:1-5 Lc 6:37-38, 41-42
No judiqueu, a   que no sigueu
judicats;
2 perquè amb el judici amb què judiqueu, sereu judicats; i amb la mesura amb què mesureu, se us mesurarà a vosaltres.
3 I per què mires la brossa en l’ull del teu germà, i no t’adones de la biga que hi ha en el teu ull?
4 O, ¿com pots dir al teu germà: Deixa que et tregui la brossa de l’ull; i heus aquí, hi ha la biga en el teu ull?
1019


   1025   1026   1027   1028   1029