Page 104 - Biblia Català TBS
P. 104

Èxode 28, 29
damunt la faixa de l’efod, i que el pectoral no es deslligui de l’efod.
29 I Aaron portarà els noms dels lls d’Israel en el pectoral del judici, sobre el seu cor, quan entrarà al Lloc Sant com a memorial davant Jahveh contínuament.
30 I posaràs al pectoral del judici l’Urim i el Tummim, i estaran sobre el cor d’Aaron quan entrarà davant Jahveh, i Aaron portarà contínua- ment sobre el seu cor el judici dels lls d’Israel davant Jahveh.
31 I faràs el mantell de l’efod, tot ell de blau,
32 i hi haurà al mig una obertura per al seu cap; hi haurà una franja, obra de teixidor, al voltant de l’ober- tura, com l’obertura d’una cota de malla, perquè no s’esquinci.
33 I faràs a la seva franja inferior magranes de blau i porpra i escarlata i lli  retort, amb campanetes d’or entre- mig, tot al voltant de la vora inferior: 34 una campaneta d’or i una magra- na, una campaneta d’or i una magra- na, al voltant de la franja del mantell. 35 I Aaron se’l revestirà per minis- trar, perquè se senti el seu so quan entri al Lloc Sant davant Jahveh, i quan surti, i no morirà.
36 I faràs una llanda d’or pur, i a sobre hi gravaràs com uns gravats de segells: sant per a Jahveh.
37 I la xaràs sobre un cordó blau i serà damunt de la mitra, serà sobre el front de la mitra.
38 I serà sobre el front d’Aaron, i Aaron portarà la iniquitat de les coses santes que els lls d’Israel santi quin en totes les seves ofrenes santes: i serà contínuament sobre el seu front, a  que ells siguin accep- tats davant Jahveh.
39 I teixiràs la túnica de lli  retort, i faràs una mitra de lli i un cinyell, feina de brodador.
28:36 Za 14:20 29:4 He 10:22; 1Pe 3:21 96
40 I faràs túniques per als lls d’Aaron, i els faràs cinyells, i els faràs casquets per honor i ornament, 41 i vestiràs amb ells el teu germà Aaron, i els seus lls amb ell. I els ungiràs, i els consagraràs i els santi- caràs i em seran sacerdots.
42 I els faràs calces de lli per cobrir la carn nua, dels lloms ns a les cuixes.
43 I se les posaran Aaron i els seus lls quan entrin a la tenda de la reunió, o quan s’atansin a l’altar per ministrar en el Lloc Sant, a  que no portin iniquitat i morin; això és un estatut perpetu per a ell i per als seus descendents després d’ell.
per santi car-los, perquè em 29
I això és el que faràs amb ells
siguin sacerdots: pren un vedell de la vacada, i dos moltons perfectes,
2 i pa àzim i coques àzimes pasta- des amb oli i galetes àzimes untades amb oli: ho faràs amb or de farina de blat.
3 I els posaràs en un sol cistell, i els presentaràs dins del cistell juntament amb el vedell i els dos moltons.
4 I faràs atansar Aaron i els seus lls a l’entrada de la tenda de la reunió, i els rentaràs amb aigua.
5 I prendràs els vestits i vestiràs a Aaron la túnica i el mantell de l’efod, l’efod i el pectoral, i el cenyiràs amb la faixa de l’efod,
6 i li posaràs la mitra sobre el cap i posaràs la diadema de santedat sobre la mitra.
7 I prendràs l’oli de la unció i el vessaràs sobre el seu cap i l’ungiràs. 8 I faràs atansar els seus lls i els vestiràs les túniques.
9 I els cenyiràs el cinyell, a Aaron i als seus lls, i els lligaràs els cas- quets; i el sacerdoci els serà per un estatut perpetu; i consagraràs Aaron i els seus lls.


   102   103   104   105   106