Page 1048 - Biblia Català TBS
P. 1048

Mateu 21
sinó que també, si dieu a aquesta muntanya: Aixeca’t i llança’t al mar, s’esdevindrà.
22 I tot el que demaneu en la pregà- ria, creient, ho rebreu.
23 I després d’entrar en el temple, mentre estava ensenyant, van venir a ell els principals sacerdots i els ancians del poble, dient: ¿Amb quina autoritat fas aquestes coses? I qui t’ha donat aquesta autoritat?
24 I Jesús respongué i els digué: Jo també us faré una pregunta. Si me la contesteu, jo també us diré amb quina autoritat faig aquestes coses.
25 El baptisme de Joan, ¿d’on era?: ¿Del cel, o dels homes? Però ells van raonar en si mateixos, dient: Si diem: Del cel, ens dirà: Per què, doncs, no el vau creure?
26 I si diem: Dels homes, tenim por de la multitud perquè tots tenen Joan per profeta.
27 I van respondre a Jesús, dient: No ho sabem. I ell els digué: Jo tam- poc no us dic amb quina autoritat faig aquestes coses.
28 Però, què us en sembla: Un home tenia dos  lls, i es va adreçar al pri- mer, i li digué: Fill, vés avui a treba- llar a la meva vinya.
29 I ell responent, digué: No vull. Però després se’n va penedir, i hi va anar.
30 I es va adreçar al segon, i li digué el mateix. I ell va respondre dient: Jo sí, senyor. Però no hi va anar.
31 Quin dels dos va fer la voluntat del Pare? Li van respondre: El pri- mer. I Jesús els diu: En veritat us dic que els publicans i les prostitutes us passen al davant cap al regne de Déu.
32 Perquè us va venir Joan amb el camí de justícia, i no el vau creure; en canvi, els publicans i les prostitu- tes el van creure. Però vosaltres, en
veure-ho, després no us heu penedit per creure’l.
33 Escolteu una altra paràbola: Hi havia un amo de casa que va plantar una vinya i la voltà amb una tanca, hi cavà un cup i hi va construir una torre. La va arrendar a uns vinyaters i se’n va anar lluny.
34 I quan era a prop el temps dels fruits, va enviar als vinyaters els seus servents a   de rebre els seus fruits. 35 I els vinyaters van agafar els seus servents i en van apallissar un, van matar l’altre i en van apedregar un altre.
36 Els va tornar a enviar uns altres servents, més que els primers, i van fer amb ells el mateix.
37 I per últim els va enviar el seu  ll, dient-se: Respectaran el meu  ll. 38 Però els vinyaters, en veure el  ll, es van dir entre ells: Aquest és l’hereu. Veniu, matem-lo i apropiem-nos de la seva herència.
39 I el van agafar, el van llançar fora de la vinya i el van matar.
40 Quan vingui, doncs, el senyor de la vinya, ¿què farà amb aquells vinyaters?
41 Li diuen: Farà morir terriblement aquells malvats, i arrendarà la vinya a uns altres vinyaters que li donin els seus fruits al seu temps.
42 Jesús els diu: ¿No heu llegit mai en les Escriptures: La pedra que van rebutjar els constructors, aquesta ha esdevingut cap de cantonada. És el Senyor qui ho ha fet i és una cosa meravellosa als nostres ulls?
43 Per això us dic: El regne de Déu us serà pres i serà donat a un poble que en faci els fruits.
44 I el qui caigui sobre aquesta pedra serà esmicolat, i sobre qui caigui aquesta pedra, el farà pols.
45 I els principals sacerdots i els fariseus, havent escoltat les seves pa-
21:22 Jm 1:6; 5:16 21:33-46 Mc 12:1-12 21:33 Ps 80:8-16; Is 5:1-7 21:42 Ps 118:22, 23 1040


   1046   1047   1048   1049   1050