Page 1069 - Biblia Català TBS
P. 1069

Judes i Simó? ¿I no són aquí entre nosaltres les seves germanes? I se’n van ofendre.
4
Marc 6
17 Perquè aquest mateix Herodes havia enviat a prendre Joan i l’havia fet encadenar a la presó per causa d’Herodies, la dona del seu germà Felip, amb la qual s’havia casat.
18 Perquè Joan deia a Herodes: No t’és lícit de tenir la dona del teu germà.
19 Però Herodies l’odiava i volia fer- lo matar i no podia;
20 perquè Herodes temia Joan, sabia que era un home just i sant, i el prote- gia. I després d’escoltar-lo feia moltes coses, i l’escoltava de bon grat.
21 I arribà un dia oportú, quan Herodes pel seu natalici feia un con- vit als seus magnats, als o cials i als principals de Galilea.
22 I va entrar la  lla de la mateixa Herodies, va dansar i va agradar a Herodes i als comensals; llavors el rei digué a la noia: Demana’m el que vulguis i t’ho donaré.
23 I li va jurar: Qualsevol cosa que em demanis t’ho donaré,  ns i tot la meitat del meu reialme.
24 I la noia va sortir i digué a la seva mare: Què he de demanar? I ella li va dir: El cap de Joan el baptista.
25 I de seguit va entrar de pressa davant del rei i va demanar, dient: Vull que em donis ara mateix sobre una safata el cap de Joan el baptista. 26 I el rei es va entristir molt, però a causa dels juraments i dels comen- sals, no li ho va voler refusar.
27 I tot seguit el rei n’envià un de la guàrdia i manà que duguessin el seu cap. I hi va anar, el va decapitar a la presó,
28 i va dur el seu cap sobre una sa- fataielvadonaralanoia,ilanoia el va donar a la seva mare.
29 I quan els seus deixebles ho van sentir, vingueren a agafar el seu cos i el van posar en un sepulcre.
30 I els apòstols es van reunir amb Jesús i li van explicar tot, el que havien fet i el que havien ensenyat.
Però Jesús els deia: No hi ha profeta sense honor sinó en la seva terra, i entre els seus parents i a casa seva.
5 I allà no podia fer cap obra pode- rosa llevat de guarir uns pocs malalts imposant-los les mans.
6 I s’estranyava de la seva incre- dulitat. Després anava recorrent els pobles de l’entorn, ensenyant.
7 I va cridar els dotze i els començà a enviar de dos en dos, i els donà potestat sobre els esperits impurs.
8 I els va manar que no prenguessin res per al camí, llevat d’un bastó –ni alforja, ni pa, ni diners al cinyell–;
9 sinó que anessin calçats amb sandà- lies i que no vestissin dues túniques. 10 I els deia: En qualsevol lloc on entreu en una casa, allotgeu-vos-hi  ns que marxeu d’allà.
11 I els qui no us rebin ni us escol- tin, en marxar d’allí, espolseu-vos la pols de sota els vostres peus en testimoniatge contra ells. En veritat us dic: Serà més suportable en el dia del judici per a Sodoma i Gomorra que no pas per a aquella ciutat.
12 I van sortir i predicaven a la gent que es penedissin.
13 I expulsaven molts dimonis i ungien amb oli molts malalts i els guarien.
14 I el rei Herodes en va sentir parlar, perquè el seu nom s’havia fet famós, i deia: Joan el baptista ha ressuscitat d’entre els morts i per això les obres poderoses actuen en ell.
15 Altres deien: És Elies. I d’altres deien: És un profeta o com un dels profetes.
16 Però Herodes, en escoltar-ho, digué: Aquest és Joan, a qui jo vaig decapitar, que ha ressuscitat d’entre els morts.
6:7-13 Lc 9:1-6 6:13 Jm 5:14 6:14-44 Lc 9:7-17
6:18 Lv 18:16
1061


   1067   1068   1069   1070   1071