Page 1081 - Biblia Català TBS
P. 1081

13 I sereu odiats de tots per causa del meu Nom. Però el qui persevera- rà  ns a la  , aquest serà salvat.
14 Però quan veureu l’abominació desoladora, anunciada pel profeta Daniel, posada on no ha de ser –el qui llegeix que ho entengui–, llavors els qui siguin a Judea que fugin a les muntanyes.
15 I el qui sigui al terrat que no baixi a casa ni entri per agafar res de casa seva.
16 I el qui sigui al camp que no torni enrere per agafar el seu mantell.
17 I ai de les qui estiguin embaras- sades i de les qui alletin en aquells dies.
18 Pregueu perquè la vostra fugida no s’escaigui a l’hivern;
19 perquè aquells dies seran de tri- bulació, com no n’hi ha hagut des del principi de la creació que Déu va crear  ns ara, ni mai n’hi haurà.
20 I si el Senyor no hagués escurçat aquells dies, ningú no seria salvat. Però a causa dels elegits, que ell va escollir, ha escurçat aquells dies.
21 I llavors, si algú us digués: Mireu, és aquí el Crist! o, Mireu, allà!, no el cregueu.
22 Perquè s’alçaran falsos cristos i falsos profetes, i faran senyals i pro- digis per enganyar, si fos possible,  ns els elegits.
23 Però vosaltres vigileu. Heus aquí, us he predit totes les coses.
24 Però en aquells dies, després d’aquella tribulació, el sol s’enfosquirà i la lluna no donarà la seva claror.
25 I aniran caient els estels del cel, i seran sacsejats els exèrcits que hi ha en els cels.
26 I llavors veuran el Fill de l’home venint en els núvols amb gran poder i glòria.
27 I llavors enviarà els seus àngels i reunirà els seus elegits dels quatre
Marc 13, 14
vents, d’un extrem de la terra  ns a l’extrem del cel.
28 I apreneu de la  guera aquesta paràbola: Quan la seva branca ja es torna tendra i treu les fulles, sabeu que l’estiu és a prop.
29 Així també vosaltres, quan vegeu que s’esdevenen aquestes coses, sa- pigueu que és a prop, a les portes. 30 En veritat us dic: No passarà pas aquesta generació  ns que s’esdevinguin totes aquestes coses. 31 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.
32 Però referent a aquell dia i a l’hora, ningú no els sap, ni els àngels del cel, ni el Fill, sinó el Pare.
33 Vigileu, vetlleu i pregueu, perquè no sabeu quan serà el temps.
34 Com un home que va deixar la seva casa i se’n va anar lluny i va donar la potestat als seus servents, i a cadascú la seva feina, i al porter li va encarregar que vetllés.
35 Vetlleu doncs, perquè no sabeu quan vindrà el senyor de la casa, al vespre o a mitjanit o al cant del gall o a l’alba.
36 No fos que vingués de sobte i us trobés adormits.
37 I el que us dic a vosaltres, ho dic a tots: Vetlleu.
13:14 Dn 9:27 13:19 Dn 12:1 13:24 Jl 2:31; Ap 6:12-14 14:1, 2 Lc 22:1, 2 14:3-11 Mt 26:6-16 1073
14
I al cap de dos dies s’esqueia
la Pasqua i els Àzims. I els principals sacerdots i els escribes cercaven la manera de prendre’l per engany i matar-lo.
2 Però deien: No pas durant la festa, no fos que hi hagués un avalot del poble.
3 Ell era a Betània, a casa de Simó el leprós, i mentre era a taula, vingué una dona que duia un  ascó d’alabastre amb un ungüent de nard espicanard, molt valuós. I va trencar l’alabastre i el vessà damunt del seu cap.


   1079   1080   1081   1082   1083