Page 1082 - Biblia Català TBS
P. 1082

Marc 14
4 I n’hi hagué alguns que es van indignar entre ells, i deien: ¿Per què s’ha fet aquest malgastament de l’ungüent?
5 Ja que s’hauria pogut vendre per més de tres-cents denaris, i donar als pobres. I li reprotxaven.
6 Però Jesús digué: Deixeu-la, per què l’amoïneu? Ha fet una obra bona amb mi.
7 Perquè els pobres sempre els teniu amb vosaltres, i quan vulgueu podeu fer-los bé, però a mi no sempre em teniu.
8 Ella ha fet el que ha pogut, s’ha avançat a ungir el meu cos per a la sepultura.
9 En veritat us dic: A tot arreu del món on sigui predicat aquest evan- geli, s’explicarà també el que ella ha fet, en memòria seva.
10 I Judes Iscariot, un dels dotze, anà als principals sacerdots a   de lliurar-los-el.
11 I ells, en sentir-ho, es van alegrar i van prometre de donar-li diners. I buscava l’oportunitat per lliurar-lo.
12 I el primer dia dels Àzims, quan sacri caven la Pasqua, els seus dei- xebles li digueren: On vols que anem a preparar perquè mengis la Pasqua? 13 I envià dos dels seus deixebles i els diu: Aneu a la ciutat, i us trobarà un home que duu una gerra d’aigua; seguiu-lo.
14 I allà on entri, digueu a l’amo de la casa: El Mestre diu: On és l’estança on he de menjar la Pasqua amb els meus deixebles?
15 I ell us mostrarà una sala de dalt, gran, moblada i a punt; prepareu-ho allí per a nosaltres.
16 I els seus deixebles van sortir i arribaren a la ciutat, i ho van trobar com els havia dit, i van preparar la Pasqua.
17 I en arribar el vespre, hi va anar amb els dotze.
18 I mentre estaven reclinats a taula i menjaven, Jesús digué: En veritat us dic: Un de vosaltres em lliurarà, un que menja amb mi.
19 I ells van començar a entristir-se iadir-liunperun:Nosócpasjo?I un altre: No sóc pas jo?
20 Ell va respondre i els digué: Un dels dotze, el qui suca pa amb mi en el plat.
21 Cert que el Fill de l’home se’n va, tal com està escrit d’ell, però ai d’aquell home per qui el Fill de l’home és lliurat; li hauria valgut més de no haver nascut, a aquell home!
22 I mentre menjaven, Jesús va prendre pa, va beneir, el partí i els el donà i digué: Preneu, mengeu, això és el meu cos.
23 I va prendre la copa, va donar gràcies, i els la va donar i en van beure tots.
24 I els digué: Això és la meva sang, la del nou pacte, que és vessada per a molts.
25 En veritat us dic: Ja no beuré més del fruit del cep  ns aquell dia quan el beuré nou en el regne de Déu.
26 I després de cantar l’himne, van sortir vers la muntanya de les Oliveres.
27 I Jesús els diu: Tots us entreban- careu en mi, aquesta nit. Perquè està escrit: Feriré el pastor, i les ovelles seran dispersades.
28 Però després de ressuscitar, aniré davant vostre a Galilea.
29 Pere li digué: Encara que tots s’entrebanquessin, jo no.
30 I Jesús li diu: En veritat et dic que avui, aquesta mateixa nit, abans que el gall canti dues vegades, em negaràs tres vegades.
31 Però ell encara deia amb més insistència: Encara que em calgui morir amb tu, no et negaré pas. I tots deien coses semblants.
14:10-11 Lc 22:3-6 14:10-25 Lc 22:31-53 14:12 Ex 12:1-14 14:27 Za 13:7; Mt 26:31 1074


   1080   1081   1082   1083   1084