Page 1083 - Biblia Català TBS
P. 1083

32 I arribaren a un lloc anomenat Getsemaní, i diu als seus deixebles: Seieu aquí, mentre prego.
33 I es va endur Pere i Jaume i Joan amb ell. I començà a esfereir-se i a angoixar-se.
34 I els diu: La meva ànima està trista,  ns a la mort, resteu aquí i vetlleu.
35 I va anar una mica més enda- vant, i caigué sobre el terra, i prega- va que, si era possible, no li calgués passar aquella hora.
36 I deia: Abba, Pare, totes les coses et són possibles. Aparta de mi aquest calze. Però no es faci el que jo vull, sinó el que tu vols.
37 I hi anà i els trobà dormint; i diu a Pere: Simó, dorms? ¿No has pogut vetllar una hora?
38 Vetlleu i pregueu, a   que no en- treu en temptació. L’esperit prou que està disposat, però la carn és feble.
39 I se’n va tornar a anar, i pregà dient el mateix.
40 I en tornar, els va trobar novament adormits, perquè els seus ulls els pesaven, i no van saber què contestar-li.
41 I tornà a venir per tercera vegada, i els diu: Dormiu encara i reposeu. Ja n’hi ha prou, ha arribat l’hora. Heus aquí, el Fill de l’home és lliurat en les mans dels pecadors.
42 Alceu-vos, anem. Heus aquí, s’apropa el qui em lliura.
43 I de seguit, mentre ell encara parlava, arribà Judes, un dels dotze, i amb ell una gran gentada, amb espases i bastons, de part dels prin- cipals sacerdots i dels escribes i dels ancians.
44 I el qui el lliurava els havia donat un senyal convingut, dient: Aquell que besaré, és ell; agafeu-lo, i por- teu-lo ben segur.
45 I va arribar i anà immediatament cap a ell i diu: Rabbí, Rabbí, i el va besar.
Marc 14
46 I van posar les mans sobre ell i el van agafar.
47 Però un dels qui eren al voltant, tragué l’espasa, va colpir el criat del gran sacerdot, i li va tallar l’orella. 48 I Jesús respongué i els digué: ¿Com a un lladre heu sortit amb espases i bastons a agafar-me?
49 Cada dia era amb vosaltres en- senyant en el temple, i no em vau agafar. Però és a   que es compleixin les Escriptures.
50 I tots el van deixar i van fugir.
51 I un cert jove l’anava seguint, embolicat amb un llençol sobre el cos nu. I el van agafar els joves.
52 Però ell, va deixar el llençol i se’ls va escapar nu.
53 I van dur Jesús al gran sacerdot, i es reuniren amb ell tots els prin- cipals sacerdots i els ancians i els escribes.
54 I Pere el seguia de lluny,  ns a dins del pati del gran sacerdot. I s’estava assegut amb els criats, i s’escalfava vora el foc.
55 I els principals sacerdots i tot el sanedrí buscaven un testimoniatge contra Jesús, a   de matar-lo, i no el trobaven.
56 Perquè molts deien fals testimoni contra ell, però els testimoniatges no concordaven.
57 I alguns es van aixecar per dir fals testimoni contra ell, dient:
58 Nosaltres vam sentir que deia: Jo destruiré aquest santuari fet amb les mans, i en tres dies n’edi caré un altre no fet amb les mans.
59 I ni així el testimoni d’ells no concordava.
60 I el gran sacerdot s’aixecà enmig i preguntà a Jesús, dient: No respons res? Què testi quen aquests contra tu? 61 Però ell callava i no va respondre res. I el gran sacerdot li tornà a pre- guntar i li diu: Ets tu el Crist, el Fill del Beneït?
14:36 Abba, en arameu: nom afectiu per anomenar el pare. 14:53-72 Lc 22:54-71 14:56 Ps 35:11 1075


   1081   1082   1083   1084   1085