Page 1084 - Biblia Català TBS
P. 1084

Marc 14, 15
62 Jesús li digué: Jo sóc. I veureu el Fill de l’home assegut a la dreta del Poder i venint amb els núvols del cel.
63 I el gran sacerdot es va esquinçar els seus vestits, i diu: Quina necessi- tat tenim ja de testimonis?
64 Heu escoltat la blasfèmia. Què us en sembla? I tots ells van sentenciar que era reu de mort.
65 I alguns van començar a escopir-li, a tapar-li la cara i a copejar-lo amb els punys; i li deien: Profetitza! I els criats li pegaven bufetades.
66 I Pere s’estava al pati, a baix, i vingué una de les minyones del gran sacerdot.
67 I en veure Pere, que s’escalfava, se’l va mirar i li diu: Tu també eres amb Jesús el Natzarè.
68 Però ell ho va negar, dient: No sé ni entenc el que dius. I va sortir a fora a l’entrada del pati. I va cantar un gall.
69 I la minyona el va tornar a veure, i començà a dir als qui eren allà: Aquest és un d’ells.
70 Però ell ho va tornar a negar. I després d’una mica els qui eren per allà també deien a Pere: És cert que ets un d’ells, perquè també ets gali- leu i la teva parla s’assembla.
71 I ell va començar a maleir i a jurar: No conec aquest home que dieu.
72 I un gall va cantar per segona ve- gada. I Pere es recordà de la paraula que Jesús li havia dit: Abans de can- tar el gall dues vegades, me’n negaràs tres. I pensant en això plorava.
3 I els principals sacerdots l’acusaven de moltes coses, però ell no va res- pondre res.
4 Pilat li tornà a preguntar, dient: No respons res? Mira de quantes coses t’acusen.
5 Però Jesús ja no va respondre res més, de manera que Pilat estava admirat.
6 I durant la festa els alliberava un presoner, qualsevol que demanessin. 7 I n’hi havia un, anomenat Barrabàs, empresonat amb els sediciosos que en la insurrecció havien comès un homicidi.
8 I la multitud cridava, i va comen- çar a demanar que fes com sempre els feia.
9 Pilat els respongué, dient: Voleu que us alliberi el Rei dels jueus?
10 Perquè sabia que era per enveja que els principals sacerdots li havien lliurat.
11 I els principals sacerdots van ins- tigar la multitud a   que més aviat els deixés lliure Barrabàs.
12 I Pilat va tornar a respondre, i els digué: Què voleu, doncs, que faci al qui anomeneu Rei dels jueus?
13 I novament van cridar: Cruci ca’l! 14 Però Pilat els deia: I quin mal ha fet? Però ells van cridar més fort: Cruci ca’l!
15 I Pilat, que volia satisfer el poble, els va alliberar Barrabàs. I, després de fer  agel·lar Jesús, el va lliurar perquè fos cruci cat.
16 I els soldats el van portar dins del pati, que és el pretori, i van convocar tota la cohort.
17 I el vestiren de porpra, i havent teixit una corona d’espines, la hi po- saren al cap.
18 I el van començar a saludar: Salut, Rei dels jueus.
19 I li pegaven cops al cap amb una canya, i li escopien, i li feien reve- rències agenollant-se.
15:6-47 Lc 23:13-56
15
I tot seguit, a l’alba, van fer
consell els principals sacerdots amb els ancians, els escribes i tot el sanedrí; van lligar Jesús, se l’endu- gueren, i el van lliurar a Pilat.
2 I Pilat li preguntà: ¿Tu ets el rei dels jueus? Ell respongué i li digué: Tu ho dius.
14:65 Is 50:6 15:1-5 Lc 23:1-5 15:5 Is 53:7 1076


   1082   1083   1084   1085   1086