Page 1087 - Biblia Català TBS
P. 1087

1Ja que molts han intentat d’ordenar una narració dels fets que s’han acomplert entre nosaltres,
2 tal com ens ho han transmès els qui des del principi n’eren testimo- nis oculars i servents de la Paraula, 3 m’ha semblat escaient també a mi, després d’haver investigat acu- radament totes les coses des dels orígens, d’escriure-t’ho per ordre, honorable Teò l,
4 a   que coneguis la certesa de les coses en què has estat instruït.
5 En els dies d’Herodes rei de Judea, hi havia un sacerdot anome- nat Zacaries, del torn d’Abies. I la seva muller era de les  lles d’Aaron, i el seu nom era Elisabet.
6 Tots dos eren justos davant de Déu, i caminaven irreprensibles en tots els manaments i preceptes del Senyor.
7 I no tenien cap  ll, perquè Elisabet era estèril, i tots dos eren d’edat avançada.
8 I s’esdevingué que, mentre ell com- plia el seu ministeri sacerdotal davant de Déu, en l’ordre del seu torn,
9 segons el costum del sacerdoci, fou elegit per sorteig per entrar en el santuari del Senyor a oferir l’encens. 10 I tota la multitud del poble estava pregant a fora, a l’hora de l’encens. 11 Llavors se li aparegué un àngel del Senyor, dempeus a la dreta de l’altar de l’encens.
12 I Zacaries, en veure’l, es torbà i s’omplí de por.
13 Però l’àngel li digué: No temis, Zacaries, perquè la teva súplica ha estat atesa, i la teva esposa Elisabet et donarà un  ll, i anomenaràs el seu nom Joan.
14 I en tindràs goig i joia, i molts s’alegraran del seu naixement.
15 Perquè serà gran davant del Senyor. No beurà vi ni licor, i serà ple de l’Esperit Sant ja des del si de la seva mare.
16 I convertirà molts dels  lls d’Israel al Senyor, el seu Déu;
17 i ell mateix anirà davant del Senyor en l’esperit i el poder d’Elies per convertir els cors dels pares envers els  lls, i els desobedients al seny dels justos, a   de preparar per al Senyor un poble ben disposat.
18 I Zacaries digué a l’àngel: Com ho sabré, això? Perquè jo sóc vell, i la meva dona és d’edat avançada.
19 L’àngel respongué i li digué: Jo sóc Gabriel, que m’estic davant la presència de Déu, i he estat enviat a parlar-te i a anunciar-te aquestes bones noves.
20 I heus aquí, estaràs mut i no podràs parlar  ns al dia que s’esdevindran aquestes coses, perquè no has cregut les meves paraules, que es compliran en el seu temps.
21 I el poble estava esperant Zacaries, i s’estranyaven que trigués tant dins del santuari.
22 I quan sortí no els podia parlar, i s’adonaren que havia tingut una visió en el santuari. I ell els feia sig- nes, i restà mut.
Evangeli segons Lluc
1:1 o també, “dels quals nosaltres tenim plena certesa” 1:2 Jn 15:27; 2Pe 1:16 1:3 Ft 1:1 1:5 1Cr 24:10 1:9 Ex 30:7, 8 1:17 Ml 4:5, 6.
1079


   1085   1086   1087   1088   1089