Page 1088 - Biblia Català TBS
P. 1088

Lluc 1
23 I s’esdevingué que, quan es com- pliren els dies del seu ministeri, se n’anà a casa seva.
24 I després d’aquests dies, Elisabet, la seva muller, va concebre i s’estigué amagada durant cinc mesos, i deia: 25 Així ha obrat amb mi el Senyor, en aquests dies que li ha plagut treu- re el meu oprobi d’entre els homes.
26 I el sisè mes, l’àngel Gabriel fou enviat per Déu a una ciutat de Galilea anomenada Natzaret,
27 a una verge esposada amb un home que es deia Josep, de la casa de David. I el nom de la verge era Maria.
28 I l’àngel va entrar on era ella, i li digué: Et saludo, molt afavorida, el Senyor és amb tu. Beneïda ets tu entre les dones!
29 I en veure’l, ella es va torbar per això que li havia dit, i considerava quina mena de salutació era aquella. 30 I l’àngel li digué: No temis, Maria, perquè has trobat gràcia davant de Déu.
31 I heus aquí, concebràs en el teu si i tindràs un  ll, i li posaràs per nom Jesús.
32 Ell serà gran i serà anomenat Fill de l’Altíssim, i el Senyor Déu li donarà el tron de David el seu pare. 33 I regnarà eternament sobre la casa de Jacob, i el seu regnat no tindrà  .
34 Llavors Maria digué a l’àngel: Com serà això, si no conec home?
35 L’àngel respongué i li digué: L’Esperit Sant vindrà sobre tu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra, i per aquesta causa això sant que naixerà de tu serà anome- nat Fill de Déu.
36 I heus aquí, la teva parenta Elisabet també ha concebut un  ll en la seva vellesa, i aquest és el sisè mes per a ella, que li diuen estèril.
1:27 Mt 1:18 1:31 Mt 1:21 1:32 2Sa 7:12; Is 9:7 1:47 Ps 35:9; Ha 3:18
37PerquèperaDéunohihares impossible.
38 I Maria digué: Heus aquí l’esclava del Senyor, que es faci en mi segons la teva paraula. I l’àngel se n’anà.
39 I en aquells dies, Maria es va alçar i se n’anà de pressa cap a la munta- nya, a una ciutat de Judà.
40 I va entrar a casa de Zacaries, i saludà Elisabet.
41 I s’esdevingué que, quan Elisabet escoltà la salutació de Maria, el nen saltà dins del seu ventre, i Elisabet fou omplerta de l’Esperit Sant.
42 I exclamà amb veu forta, i digué: Beneïda tu entre les dones, i beneït el fruit del teu ventre. 43¿Id’onemvequelamaredel meu Senyor em vingui a visitar?
44 Perquè heus aquí, així que ha arribat el so de la teva salutació a les meves orelles, el nen ha saltat de goig en el meu ventre.
45 I feliç la qui ha cregut, perquè les coses que li han estat dites de part del Senyor tindran el seu compliment.
46 I Maria digué: La meva ànima exalça la grandesa del Senyor,
47 i el meu esperit s’alegra en Déu, el meu Salvador.
48 Perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Heus aquí, des d’ara em diran feliç totes les generacions, 49 perquè el Poderós ha fet en mi coses grans, i el seu Nom és sant,
50 i la seva misericòrdia s’estén de generació en generació per als qui el temen.
51 Ha fet actuar la força del seu braç: ha esgarriat els orgullosos en la imaginació de llur cor,
52 ha tret els poderosos dels trons, i ha exalçat els humils,
53 ha omplert de béns els famejants, i els rics els ha acomiadat buits.
54 Ha auxiliat Israel, el seu servent, i s’ha recordat de la misericòrdia
1:33 Dn 2:44; 7:14 1:37 Gn 18:14; Jr 32:17
1080


   1086   1087   1088   1089   1090