Page 1093 - Biblia Català TBS
P. 1093

4 I Jesús li respongué, dient: Està escrit: No sols de pa viurà l’home, sinó de tota paraula de Déu.
5 I el diable el dugué dalt d’una muntanya elevada, i li mostrà tots els reialmes del món en un instant. 6 I el diable li digué: Et donaré tota aquesta potestat i tota la seva glòria, perquè a mi m’ha estat concedida, i la dono a qui vull.
7 Si tu, doncs, m’adores, tot serà teu.
8 I Jesús respongué i li digué: Vés-
te’n darrere meu, Satanàs, perquè està escrit: Adoraràs el Senyor el teu Déu, i només a ell donaràs culte.
9 I el dugué a Jerusalem, i el posà sobre el pinacle del temple, i li digué: Si ets el Fill de Déu, llança’t d’aquí a baix;
10 perquè està escrit: Als seus àngels donarà ordre concernent a tu, a   que et guardin.
11 I també: Et duran sobre les mans, a   que el teu peu no ensopegui en cap pedra.
12 Jesús respongué i li digué: Ha estat dit: No temptaràs el Senyor el teu Déu.
13 I el diable, havent acabat totes les temptacions, s’allunyà d’ell  ns a una altra oportunitat.
14 I Jesús, en el poder de l’Esperit, tornà a Galilea, i la seva fama es va estendre per tota la rodalia.
15 I ensenyava en llurs sinagogues, i era lloat de tothom.
16 I anà a Natzaret, on s’havia criat. I el dia del dissabte, com era el seu costum, va entrar a la sinagoga, i es va alçar a llegir.
17 I li donaren el volum del profeta Isaïes; i va desenrotllar el volum, i trobà el lloc on hi ha escrit:
18 L’Esperit del Senyor és sobre mi, perquè m’ha ungit per anunciar bones noves als pobres, m’ha enviat a guarir els qui tenen el cor desfet, a
Lluc 4
proclamar l’alliberament als captius i als cecs el recobrament de la vista, a posar en llibertat els oprimits,
19 a proclamar l’any acceptable del Senyor.
20 I va enrotllar el volum, el donà al servidor, i s’assegué. I els ulls de tots en la sinagoga estaven  xos en ell. 21 I començà a dir-los: Avui s’ha acomplert aquesta Escriptura en les vostres orelles.
22 I tots en parlaven bé, i es merave- llaven de les paraules de gràcia que sortien de la seva boca, i deien: ¿No és aquest el  ll de Josep?
23 I els digué: Segurament em direu aquell proverbi: Metge, guareix-te tu mateix! Tot el que hem sentit que ha passat a Cafarnaüm, fes-ho també aquí a la teva terra.
24 I digué: En veritat us dic que cap profeta no és acceptat en la seva terra.
25 I de veritat us dic: Hi havia mol- tes viudes a Israel en els dies d’Elies, quan el cel va ser tancat durant tres anys i sis mesos, quan hi hagué una gran fam en tot el país,
26 i a cap d’elles no va ser enviat Elies, sinó a una dona viuda de Sarepta de Sidó.
27 També hi havia molts leprosos a Israel en temps del profeta Eliseu, i cap d’ells no va ser netejat sinó Naaman el sirià.
28 I en escoltar això, tots els qui eren dins la sinagoga es van omplir de furor,
29 i s’aixecaren i l’empenyeren fora de la ciutat, i el dugueren  ns al precipici de la muntanya sobre la qual era edi cada llur ciutat, per estimbar-lo.
30 Però ell, passant entremig d’ells, se’n va anar.
31 I baixà a Cafarnaüm, una ciutat de Galilea. I els dissabtes els instruïa.
4:4 Dt 8:3 4:8 Dt 6:13. 4:10-11 Ps 91:11-12.
4:17-19 Is 61:1-2 4:25-27 1Re 17:7-9 4:31-37 Mc 1:21-28
4:12 Dt 6:16. 4:16-30 Mt 13:53-58
1085


   1091   1092   1093   1094   1095