Page 1099 - Biblia Català TBS
P. 1099

25 Però, què heu sortit a veure? Un home vestit amb robes delicades? Heus aquí, els qui vesteixen fastuosa- ment i viuen en luxes són als palaus reials.
26 Però, què heu sortir a veure? Un profeta? Sí, us ho dic, i més encara que un profeta.
27 Aquest és de qui està escrit: Heus aquí, jo envio el meu missatger da- vant del teu rostre, el qual prepararà el teu camí davant teu.
28 Perquè us dic: Entre els nascuts de les dones, no hi ha cap profeta més gran que Joan el baptista, però el més petit en el regne de Déu és més gran que ell.
29 I tot el poble que el va escoltar, i els publicans, van justi car Déu, essent batejats amb el baptisme de Joan.
30 Però els fariseus i els doctors de la llei van rebutjar el designi de Déu per a ells, en no ser batejats per ell. 31 I el Senyor digué: ¿A què com- pararé, doncs, els homes d’aquesta generació: a què són semblants?
32 Són semblants a uns nens asse- guts a la plaça que es criden entre ells i diuen: Hem fet sonar la  auta per a vosaltres i no heu dansat, us hem cantat complantes i no heu plorat.
33 Perquè ha vingut Joan el baptis- ta, que no menjava pa ni bevia vi, i dieu: Té un dimoni.
34 Ha vingut el Fill de l’home, que menja i beu, i dieu: Heus aquí un home golut i bevedor de vi, amic de publicans i pecadors.
35 I la saviesa ha estat justi cada per tots els seus  lls.
36 I un dels fariseus l’invità a men- jar amb ell, i va entrar a casa del fariseu i es va reclinar a taula.
37 I heus aquí, a la ciutat hi havia una dona que era pecadora, i quan va saber que ell era a taula a casa del
7:27 Ml 3:1
Lluc 7
fariseu, va portar un  ascó d’alabastre amb ungüent.
38 I es posà al darrere, vora els peus d’ell, i plorant, començà a mullar-li els peus amb les llàgrimes, i els ei- xugava amb els cabells del seu cap i li besava els peus i els ungia amb l’ungüent.
39 I quan ho va veure el fariseu que l’havia convidat, enraonà dintre seu, dient: Aquest, si fos un profeta, sabria qui i quina mena de dona és aquesta que l’està tocant, que és pe- cadora.
40 I Jesús respongué i li digué: Simó, t’he de dir una cosa. I ell va dir: Digues, Mestre.
41 Un creditor tenia dos deutors. L’un li devia cinc-cents denaris, i l’altre, cinquanta.
42 I com que ells no tenien amb què pagar, els va perdonar a tots dos. Digues, doncs: quin d’ells l’estimarà més?
43 I Simó va respondre i digué: Suposo que aquell a qui més li va perdonar. Ell li digué: Has jutjat rectament.
44 Iesvagirarcapaladonaidigué a Simó: Veus aquesta dona? He entrat a casa teva i no m’has donat aigua per als peus, però ella ha mu- llat els meus peus amb les llàgrimes i els ha eixugat amb els cabells del seu cap.
45 No m’has donat un bes, en canvi ella, des que he entrat, no ha parat de besar els meus peus.
46 No has ungit amb oli el meu cap, en canvi ella ha ungit els meus peus amb ungüent.
47 Per això et dic: Li han estat per- donats els seus molts pecats, perquè ha estimat molt; però al qui se li perdona poc, estima poc.
48 I a ella li digué: Et són perdonats els pecats.
49 I els qui eren a taula amb ell van començar a dir-se interiorment: Qui és aquest que  ns perdona pecats?
1091


































































































   1097   1098   1099   1100   1101