Page 11 - Biblia Català TBS
P. 11

14 I el nom del tercer riu és el Tigris: aquest és el que va per l’est d’Assíria. I el quart riu és l’Eufrates.
15 I Jahveh-Déu prengué l’home, i el posà en el jardí d’Edèn perquè el conreés i el guardés.
16 I Jahveh-Déu manà a l’home, dient: Pots menjar de tot arbre del jardí,
17 però de l’arbre del coneixement del bé i del mal, no en mengis, per- què el dia que en mengis, certament moriràs.
18 I Jahveh-Déu digué: No és bo que l’home estigui sol. Li faré un ajut adient.
19 I Jahveh-Déu formà del terra totes les bèsties del camp i tot ocell dels cels, i ho féu venir davant d’Adam per veure com ho anomena- ria, i tot el que Adam anomenà per a cada ésser vivent, aquest fou el seu nom.
20 IAdamposàelsnomsatotel bestiar i als ocells dels cels i a totes les bèsties del camp, però per a Adam no es trobà un ajut adient.
21 I Jahveh-Déu causà un son pro- fund en Adam, i s’adormí. I va prendre una de les seves costelles, i va cloure la carn al seu lloc.
22 I Jahveh-Déu formà de la costella que havia pres d’Adam la dona, i la dugué a Adam.
23 I Adam digué: Ara sí, aquesta és os dels meus ossos i carn de la meva carn; ella serà anomenada dona, perquè ella ha estat treta de l’home. 24 Per això l’home deixarà el seu pare i la seva mare, i s’unirà a la seva dona, i seran una sola carn.
25 I tots dos anaven nus, l’home i la seva dona, i no se n’avergonyien.
3I la serp era la més astuta de totes les bèsties del camp que Jahveh- Déu havia fet. I digué a la dona:
¿Així que Déu ha dit: No mengeu de cap arbre del jardí?
Gènesi 2, 3
2 I la dona digué a la serp: Podem menjar del fruit dels arbres del jardí, 3 però del fruit de l’arbre que hi ha enmig del jardí, Déu ha dit: No en mengeu ni el toqueu, perquè, si no, morireu.
4 I la serp digué a la dona: No mori- reu pas!
5 Perquè Déu sap que el dia que en mengeu, els vostres ulls seran oberts i sereu com Déu, coneixedors del bé i del mal.
6 I la dona veié que l’arbre era bo per menjar i que era agradable als ulls, i que l’arbre era desitjable per adquirir saviesa. I ella prengué del seu fruit, en menjà i en donà també al seu marit, que era amb ella, i ell també en menjà.
7 I s’obriren els ulls de tots dos, i s’adonaren que anaven nus; i cosi- ren fulles de  guera, i es feren uns faldars.
8 I escoltaren la veu de Jahveh- Déu que caminava pel jardí a la fresca del dia. I l’home i la seva dona s’amagaren de la presència de Jahveh-Déu entre els arbres del jardí. 9 I Jahveh-Déu cridà l’home, i li digué: On ets?
10 I ell digué: He escoltat la teva veu al jardí, i he tingut por perquè jo vaig nu, i m’he amagat.
11 I Déu digué: Qui t’ha fet saber que anaves nu? Has menjat de l’arbre de què t’havia manat que no en mengessis?
12 I l’home digué: La dona que em vas donar per estar amb mi, ella m’ha donat del fruit de l’arbre, i n’he menjat.
13 I Jahveh-Déu digué a la dona: Què és això que has fet? I la dona digué: La serp em va enganyar, i n’he menjat.
14 I Jahveh-Déu digué a la serp: Per haver fet això, maleïda seràs més
2:23 “dona” en hebreu “ixà” 2:23 “home” en hebreu “ix” 2:24 Mt 19:5; Mc 10:7-8; 1Co 6:16;
Ef 5:30-31 3:1 2Co 11:3; Ap 20:2 3:4 1Tm 2:14; Jn 8:44 3:6 1Jn 2:16; Rm 5:12-19 3:13 2Co 11:3
11


   9   10   11   12   13