Page 1101 - Biblia Català TBS
P. 1101

23 I mentre navegaven, ell es va adormir. I caigué un temporal de vent sobre el llac, i se’ls omplia la barca, i perillaven.
24 S’hi van atansar i el van despertar dient: Mestre, Mestre, que ens per- dem! Llavors ell s’alçà i va reptar el vent i l’onada d’aigua, i es van aturar i hi hagué calma.
25 I els digué: On és la vostra fe? Espantats, es meravellaren i es deien els uns als altres: Qui és, doncs, aquest, que  ns dóna ordres als vents i a l’aigua, i l’obeeixen?
26 I navegaren cap a la regió dels gadarens, que és enfront de Galilea. 27 I quan va sortir a terra, el vingué a trobar un home d’aquella ciutat el qual tenia dimonis des de feia molt de temps, i no duia vestit ni habitava en cap casa, sinó en els sepulcres.
28 I en veure Jesús, cridà i va caure davant d’ell i digué amb veu forta: Què hi ha entre jo i tu, Jesús, Fill del Déu Altíssim? Et suplico que no em turmentis.
29 Perquè manava l’esperit impur que sortís d’aquell home; perquè l’arravatava moltes vegades, i estava lligat, guardat amb cadenes i grillons, però trencava els lligams i el dimoni se l’emportava cap als deserts.
30 I Jesús li preguntà, dient: Quin és el teu nom? I digué: Legió. Perquè havien entrat en ell molts dimonis. 31 I li suplicaven que no els manés que se n’anessin a l’abisme.
32 I allà per la muntanya hi havia un gran ramat de porcs pasturant, i li suplicaven que els permetés d’entrar en ells. I els ho va permetre.
33 I els dimonis van sortir de l’home i es van  car dins dels porcs, i el ramat es precipità penya-segat avall cap al llac i es va ofegar.
34 I els qui pasturaven, en veure el que havia passat, van fugir i anaren a fer-ho saber per la ciutat i pels camps.
8:28 Jm 2:19 8:40-56 Mt 9:18-26
Lluc 8
35 I van sortir a veure el que havia passat. I vingueren a Jesús, i van trobar l’home de qui havien sortit els dimonis assegut als peus de Jesús, vestit i en el seu seny; i els va agafar por.
36 I els qui ho havien vist també els van explicar com havia estat allibe- rat l’endimoniat.
37 I tota la multitud de la rodalia dels gadarens li van demanar que s’allunyés d’ells, perquè estaven do- minats d’una gran por. I ell va pujar a la barca i se’n tornà.
38 I l’home de qui havien sortit els dimonis li demanava d’estar-se amb ell, però Jesús l’acomiadà, dient:
39 Torna a casa teva i conta tot el que Déu ha fet per tu. I se n’anà per tota la ciutat publicant tot el que Jesús havia fet per ell.
40 I s’esdevingué que, en tornar Jesús, la multitud el va rebre perquè tots l’estaven esperant.
41 I heus aquí, vingué un home ano- menat Jaire, que era un principal de la sinagoga, caigué als peus de Jesús i li suplicava que entrés a casa seva; 42 perquè tenia una  lla única, d’uns dotze anys, que s’estava mo- rint. I mentre hi anava, les multituds l’oprimien.
43 I una dona que tenia un  uix de sang des de feia dotze anys, que s’havia gastat tots els seus béns en metges i cap no l’havia pogut guarir,
44 es va atansar per darrere i tocà la franja del seu mantell, i immedia- tament es va estroncar el  uix de la seva sang.
45 I Jesús digué: Qui m’ha tocat? Com que tots ho negaven, digué Pere i els qui eren amb ell: Mestre, la multitud et prem i t’estreny, i dius: Qui m’ha tocat?
46 I Jesús digué: Algú m’ha tocat, perquè jo sé que de mi ha sortit poder.
1093


   1099   1100   1101   1102   1103