Page 1109 - Biblia Català TBS
P. 1109

doncs: vosaltres teniu més valor que no pas molts pardals.
8 I jo us dic: Tot aquell qui em con- fessi davant dels homes, el Fill de l’home també el confessarà davant dels àngels de Déu.
9 I aquell qui m’hagi negat davant dels homes, serà negat davant dels àngels de Déu.
10 I tot aquell que dirà una parau- la contra el Fill de l’home, li serà perdonat, però qui blasfemi contra l’Esperit Sant, no li serà perdonat.
11 I quan us duguin a les sinago- gues, i als governadors i a les autori- tats, no us inquieteu per com o amb què us heu de defensar o què heu de dir.
12 Perquè l’Esperit Sant us ensenya- rà en aquell mateix moment el que cal dir.
13 I un de la multitud li digué: Mestre, digues a mon germà que parteixi l’herència amb mi.
14 I ell li digué: Home, qui m’ha constituït jutge o repartidor sobre vosaltres?
15 I els digué: Vigileu i guardeu-vos de l’avarícia, perquè la vida d’un no està en l’abundància de les coses que posseeix.
16 I els contà una paràbola, dient: A un home ric, la terra li va produir molt.
17 I pensava dintre seu, dient: Què faré, perquè no tinc on aplegar els meus fruits?
18 I digué: Faré això, enderrocaré els meus magatzems i en construiré de més grans, i allí aplegaré tota la meva collita i els meus béns.
19 I diré a la meva ànima: Ànima, tens molts béns aplegats per a molts anys: reposa, menja, beu, passa-t’ho bé.
20 Però Déu li va dir: Insensat! Aquesta mateixa nit se’t demanarà la
Lluc 12
teva ànima, i això que has acumulat, per a qui serà?
21 Així passa amb el qui atresora per a ell mateix, i no és ric envers Déu.
22 I digué als seus deixebles: Per això us dic: No us des cieu per la vostra vida, què menjareu, ni pel cos, què us vestireu.
23 La vida és més que l’aliment, i el cos, més que el vestit.
24 Considereu els corbs, que no sembren ni seguen ni tenen re- bost ni graner, i Déu els alimenta. Quant més no valeu vosaltres que els ocells?
25 I qui de vosaltres, des ciant-se, pot afegir un colze a la seva estatu- ra?
26 Si, doncs, no podeu fer ni la cosa més petita, per què us des cieu per les altres?
27 Considereu els lliris, com crei- xen: no es cansen treballant ni  len, i us dic que ni Salomó, amb tota la seva esplendor, no anava vestit com un d’ells.
28 I si l’herba que avui és al camp i demà la llancen al forn, Déu la ves- teix així, com més a vosaltres, homes de poca fe?
29 I vosaltres no cerqueu què men- jareu o què beureu, ni estigueu inquiets.
30 Perquè els gentils del món s’afanyen per totes aquestes coses, però el vostre Pare sap que teniu necessitat d’aquestes coses.
31 Cerqueu més aviat el regne de Déu, i totes aquestes coses us seran afegides.
32 No tinguis por, petit ramat, per- què el vostre Pare s’ha complagut a donar-vos el regne.
33 Veneu les vostres possessions, i doneu almoina, feu-vos bosses que no s’envelleixen, un tresor que no s’esgota en els cels, on no s’hi atansa cap lladre ni cap arna no destrueix.
12:12 Ft 6:10 12:18 Jm 4:15, 16 12:22-31 Mt 6:25-32 12:27 1Re 10:4-7
1101


   1107   1108   1109   1110   1111