Page 1112 - Biblia Català TBS
P. 1112

Lluc 13, 14
i Jacob, i tots els profetes en el regne de Déu, però vosaltres llançats a fora. 29 I en vindran de llevant i de po- nent, del nord i del sud, i s’asseuran a taula en el regne de Déu.
30 I heus aquí, hi ha darrers que seran primers, i hi ha primers que seran darrers.
31 Aquell mateix dia vingueren al- guns fariseus i li van dir: Surt i vés- te’n d’aquí, perquè Herodes et vol matar.
32 I els digué: Aneu i digueu a aquella guineu: Heus aquí, expulso dimonis i porto a terme guaricions avui i demà, i al tercer dia sóc acom- plert.
33 Però avui i demà i passat demà he de fer camí, perquè no pot ésser que un profeta mori fora de Jerusalem.
34 Jerusalem, Jerusalem, que mates els profetes i apedregues els qui et són enviats! Quantes vegades he volgut aplegar els teus  lls, com una gallina aplega els seus pollets sota les ales, i no heu volgut!
35 Heus aquí, la vostra casa us és deixada deserta. I en veritat us dic: No em veureu més  ns que arribi el moment que direu: Beneït el qui ve en Nom del Senyor.
6 I no li van poder replicar res a això.
7 I digué una paràbola als convidats, en notar com triaven els primers seients, dient-los:
8 Quan algú et convidi a bodes, no t’asseguis al primer seient, no fos que n’hagués convidat un de més honorable que tu,
9 i vingués el qui us ha convidat a tu i a ell, i et digués: Cedeix-li el lloc; i llavors tu hagis d’anar a ocupar, avergonyit, el darrer lloc.
10 Sinó que, quan et convidin, vés a seure al darrer lloc, perquè quan arribi el qui t’ha convidat et digui: Amic, puja més amunt. Llavors tin- dràs honor davant de tots els que són a taula amb tu.
11 Perquè tot el qui s’exalça a si ma- teix serà humiliat, i el qui s’humilia a si mateix serà exalçat.
12 I deia també al qui l’havia convi- dat: Quan facis un dinar o un sopar, no convidis els teus amics ni els teus germans ni els teus parents ni els veïns rics, no sigui que ells també et tornin a convidar, i tinguis la recom- pensa.
13 Però quan facis un banquet, con- vida pobres, esguerrats, coixos, cecs. 14 I seràs feliç, perquè no tenen com recompensar-te; perquè la recom- pensa et serà donada en la resurrec- ció dels justos.
15 I en sentir això, un dels comen- sals li digué: Feliç el qui menjarà pa en el regne de Déu.
16 Ell li digué: Un home va fer un gran sopar, i en va convidar molts. 17 I a l’hora del sopar, va enviar el seu servent a dir als convidats: Veniu, que ja està tot preparat.
18 I tots a la vegada van començar a excusar-se. El primer li digué: He com- prat un camp i he de sortir a veure’l. Et prego que em tinguis per excusat.
14
dirigents dels fariseus a menjar pa, que ells l’estaven observant;
2 i, heus aquí, hi havia un home hidròpic al seu davant.
3 I Jesús s’adreçà als doctors de la llei i als fariseus, dient: És lícit de guarir en dissabte?
4 Però van callar. I ell el prengué, el guarí i l’acomiadà.
5 I va respondre i els digué: Qui de vosaltres que tingui un ase o un bou que hagi caigut en un pou, no el traurà de seguit en dissabte?
I succeí un dissabte, mentre
ell entrava a casa d’un dels
13:31-35 Mt 23:37-39 13:35 Lv 26:31; Dn 9:26; Ps 118:26; Lc 19:38 14:5 Lc 13:15 14:16-24 Mt 22:2-14
1104


   1110   1111   1112   1113   1114