Page 1116 - Biblia Català TBS
P. 1116

Lluc 17
2 Més li valdria que li posessin una roda de molí d’ase al coll i el llan- cessin al mar, que no pas que faci entrebancar un d’aquests petits.
3 Vigileu per vosaltres mateixos. I si el teu germà pequés contra tu, reprèn-lo, i si se’n penedeix, perdo- na’l.
4 I si set vegades al dia peca contra tu, i set vegades al dia torna a tu dient: Me’n penedeixo; el perdona- ràs.
5 I els apòstols van dir al Senyor: Augmenta’ns la fe.
6 I el Senyor digué: Si tinguéssiu fe com un gra de mostassa, diríeu a aquesta morera: Arrenca’t de soca-rel i planta’t al mar, i us obeiria.
7 ¿I qui de vosaltres que tingui un servent a llaurar o a pasturar, quan ha tornat del camp li dirà de seguit: Vine i seu a taula?
8 ¿No li dirà, més aviat: Prepara’m el sopar, cenyeix-te i serveix-me  ns que hagi menjat i begut, i després menjaràs i beuràs tu?
9 ¿Li està agraït a aquell servent per- què ha fet les coses que li ha manat? Penso que no.
10 Així també vosaltres, quan hau- reu fet totes les coses que us han estat manades, digueu: Som ser- vents inútils, hem fet el que havíem de fer.
11 I anant ell cap a Jerusalem, s’esdevingué que passava per entre- mig de Samaria i Galilea,
12 i en entrar en un poble el vin- gueren a trobar deu homes leprosos que es van aturar quan encara eren lluny.
13 I van alçar la veu i digueren: Jesús, Mestre, tingues compassió de nosaltres!
14 I en veure’ls, els digué: Aneu i mostreu-vos als sacerdots. I succeí que en marxar ells, van restar nets.
15 I un d’ells, veient que havia estat guarit, va tornar enrere glori cant Déu en veu alta.
16 I es prostrà sobre el seu rostre a la vora dels peus d’ell i li donava gràcies. I aquest era samarità.
17 I Jesús va respondre i digué: No van ser netejats els deu? On són els nou?
18 ¿No se n’ha trobat cap que tornés per donar glòria a Déu, sinó aquest estranger?
19 I li digué: Alça’t i vés, la teva fe t’ha salvat.
20 I els fariseus el van interrogar sobre quan vindria el regne de Déu, i els va respondre i digué: El regne de Déu no ve pas amb advertència. 21 Ni diran: Heus-lo aquí o heus-lo allà. Perquè, mireu, el regne de Déu és enmig de vosaltres.
22 I digué als deixebles: Vindran dies quan desitjareu veure un dels dies del Fill de l’home, i no el veu- reu.
23 I us diran: Heus-lo aquí o heus-lo allà. No hi aneu ni els seguiu.
24 Perquè com el llampec que llam- pega resplendeix d’un cap a l’altre del cel, així serà també el Fill de l’home en el seu dia.
25 Però primer cal que ell pateixi moltes coses i sigui rebutjat per aquesta generació.
26 I tal com va esdevenir en els dies de Noè, així serà també en els dies del Fill de l’home:
27 menjaven, bevien, es casaven i eren donades en casament,  ns al dia que Noè va entrar dins de l’arca, i vingué el diluvi i els va destruir tots.
28 Igualment, també, com s’esdevin- gué en els dies de Lot: menjaven, be- vien, compraven, venien, plantaven, construïen;
29 però el dia que Lot va sortir de Sodoma, va ploure foc i sofre des del cel i els va destruir tots.
17:6 Mt 17:20 17:14 Lv 14:2 17:20-37 Mt 24:23-28, 36-41 17:26 Gn 6 i 7 17:28-32 Gn 19:23-26 1108


   1114   1115   1116   1117   1118