Page 112 - Biblia Català TBS
P. 112

Èxode 34
13 Sinó que enderrocareu els seus altars i esmicolareu els seus monu- ments i tallareu els seus arbres sagrats.
14 Perquè no adoraràs cap altre déu, perquè Jahveh, que s’anomena Gelós, és el Déu-gelós.
15 No sigui que facis un pacte amb els habitants del país, i es prostituei- xin darrere de llurs déus, i ofereixin sacri cis a llurs déus, i algú et con- vidi i mengis del seu sacri ci.
16 i prenguis de les seves lles per als teus lls, i les seves lles es prostitueixin darrere dels seus déus i facin prostituir els teus lls darrere dels seus déus.
17 No et faràs cap déu de fosa.
18 Guardaràs la festa dels Àzims: set dies menjaràs àzims, tal com t’he manat, al temps assenyalat, al mes d’abib, perquè en el mes d’abib vas sortir d’Egipte.
19 Tot el qui per primera vegada obri la matriu, és meu: tot mascle primogènit, bou o ovella.
20 Però el primogènit de l’ase, el redimiràs amb una ovella, i si no el redimeixes el desnucaràs. Redimiràs tot primogènit dels teus lls. I ningú no es presentarà davant meu buit.
21 Treballaràs sis dies, i el dia setè descansaràs, tant al temps de llaurar com al de la collita, descansaràs.
22 Observaràs la festa de les Setmanes, la de les Primícies de la collita del blat, i la festa de la Sega pel cap de l’any.
23 Tres vegades l’any, tot home teu es presentarà davant del Senyor Jahveh, el Déu d’Israel.
24 Perquè jo expulsaré les nacions de davant teu i eixamplaré la teva frontera, i ningú no desitjarà la teva terra quan pugis a presentar-te
34:14 Mt 4:10 34:29-35 2Co 3:7-16 104
davant Jahveh, el teu Déu, tres vega- des l’any.
25 No oferiràs la sang del meu sacri- ci amb res fermentat, i no roman- drà el sacri ci de la festa pasqual ns al matí.
26 Portaràs el primer de les primícies de la terra a la casa de Jahveh, el teu Déu. No bulliràs un cabridet amb la llet de la seva mare.
27 I Jahveh digué a Moisès: Escriu- te aquestes paraules, perquè d’acord amb aquestes paraules he fet un pacte amb tu i amb Israel.
28 I s’estigué allà amb Jahveh qua- ranta dies i quaranta nits, no menjà pa i no begué aigua. I escriví damunt les taules les paraules del pacte, els deu manaments.
29 I s’esdevingué, quan Moisès baixà de la muntanya del Sinaí, amb les dues taules del testimoni a la mà de Moisès, quan baixava de la muntanya, que Moisès no sabia que li resplendia la pell de la cara pel fet d’haver parlat amb ell.
30 I Aaron i tots els lls d’Israel miraren Moisès i, heus aquí, la pell de la seva cara resplendia, i tingue- ren por d’atansar-s’hi.
31 I Moisès els cridà, i Aaron i tots els prínceps de la congregació s’atansaren a ell, i Moisès els parlà. 32 I després s’atansaren tots els lls d’Israel, i ell els manà tot el que Jahveh havia parlat amb ell a la muntanya del Sinaí.
33 I quan Moisès acabà de parlar-los, es posà un vel damunt la cara.
34 I quan Moisès entrava davant la presència de Jahveh per parlar amb ell, es treia el vel ns que sortia; i quan sortia, deia als lls d’Israel el que li havia estat manat.
35 I els lls d’Israel veien la cara de Moisès, que la pell de la cara de


   110   111   112   113   114