Page 1134 - Biblia Català TBS
P. 1134

Joan 4
2 –encara que Jesús mateix no bate- java, sinó els seus deixebles–,
3 deixà Judea i se’n tornà a Galilea.
4 I havia de passar per Samaria.
5 Arribà, doncs, a una ciutat de Samaria anomenada Sicar, prop del camp que Jacob havia donat al seu  ll Josep.
6 Allà hi havia el pou de Jacob. Jesús, doncs, fatigat de la caminada, es va asseure així vora el pou. Era vers l’hora sisena.
7 Va venir una dona de Samaria a pouar aigua. Jesús li diu: Dóna’m de beure.
8 Ja que els seus deixebles se n’havien anat a la ciutat a comprar menjar.
9 Llavors la dona samaritana li diu: ¿Com és que tu, que ets jueu, em demanes de beure a mi, que sóc una dona samaritana? –Perquè els jueus no es tracten amb els samaritans–.
10 Jesús respongué i li digué: Si coneguessis el do de Déu, i qui és el qui et diu: Dóna’m de beure, tu li n’hauries demanat, i ell t’hauria donat aigua viva.
11 La dona li diu: Senyor, no tens poal i el pou és profund. ¿D’on tens aquesta aigua viva?
12 ¿Ets tu més gran que el nostre pare Jacob que ens va donar aquest pou,ienvabeureellielsseus llsi els seus ramats?
13 Jesús respongué i li digué: Tot el qui beu aigua d’aquesta, tornarà a tenir set.
14 Però el qui begui de l’aigua que li donaré, mai més no tindrà set, sinó que l’aigua que li donaré serà dins d’ell una font d’aigua que brolla per a vida eterna.
15 La dona li diu: Senyor, dóna’m aquesta aigua, perquè no tingui set i no hagi de venir  ns aquí a pouar.
16 Jesús li diu: Vés, crida el teu marit, i torna.
17 La dona respongué i digué: No tinc marit. Jesús li diu: Ho has dit bé: No tinc marit.
18 Perquè has tingut cinc marits, i el que ara tens no és el teu marit. En això has dit veritat.
19 La dona li diu: Senyor, veig que tu ets profeta.
20 Els nostres pares van adorar en aquesta muntanya, i vosaltres dieu que és a Jerusalem el lloc on cal adorar.
21 Jesús li diu: Creu-me, dona, que ve l’hora quan ni en aquesta munta- nya ni a Jerusalem adorareu el Pare. 22 Vosaltres adoreu allò que no co- neixeu, nosaltres adorem allò que coneixem, perquè la salvació ve dels jueus.
23 Però ve l’hora, i és ara, quan els veritables adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat, perquè també el Pare cerca adoradors d’aquesta mena.
24 Déu és esperit, i els que l’adoren cal que l’adorin en esperit i en veritat. 25 La dona li diu: Sé que ha de venir el Messies –anomenat Crist–; quan vingui, ell ens farà saber totes les coses.
26 Jesús li diu: Sóc jo, el qui parla amb tu.
27 I en aquest moment van arribar els seus deixebles, i es van estranyar que estigués parlant amb una dona. Tanmateix, ningú no li va dir: Què vols? o, Per què parles amb ella?
28 Llavors la dona deixà la gerra i se n’anà a la ciutat, i digué a la gent: 29 Veniu, veieu un home que m’ha dit tot el que he fet. Potser aquest és el Crist?
30 Van sortir, doncs, de la ciutat, i anaven vers ell.
31 Mentrestant els deixebles el pre- gaven dient: Rabbí, menja.
4:5 Js 24:32 4:6 “pou”: brollador d’aigua 4:10 Jr 2:13; Ap 22:17 4:14 Jn 7:37, 38 4:21 Ml 1:11; Mt 18:20
1126


   1132   1133   1134   1135   1136