Page 1141 - Biblia Català TBS
P. 1141

29 Jo sí que el conec, perquè d’ell vinc, i ell m’ha enviat.
30 Llavors cercaven d’agafar-lo. I ningú no li posà la mà a sobre, perquè encara no havia arribat la seva hora.
31 I molts d’entre la multitud van creure en ell, i deien: Quan vingui el Crist, ¿farà més senyals dels que ha fet aquest?
32 Els fariseus van escoltar la gent que xiuxiuejaven aquestes coses refe- rent a ell. I els fariseus i els principals sacerdots enviaren guardes perquè l’agafessin.
33 Jesús llavors els digué: Encara sóc amb vosaltres una mica de temps, i me’n vaig al qui m’ha enviat.
34 Em cercareu i no em trobareu, i allà on jo sóc, vosaltres no podeu venir.
35 Llavors els jueus es digueren entre ells: On deu haver d’anar aquest, que nosaltres no el troba- rem? ¿Se n’ha d’anar potser a la diàspora entre els grecs, i instruir els grecs?
36 ¿Què vol dir això que ha dit: Em cercareu i no em trobareu, i on jo sóc, vosaltres no podeu venir?
37 L’últim dia, el més gran de la festa, Jesús es posà dret, i exclamà dient: Si algú té set, vingui a mi i begui. 38Elquicreuenmi,comhadit l’Escriptura, del seu interior brolla- ran rius d’aigua viva.
39 I va dir això referint-se a l’Esperit que havien de rebre els qui creien en ell: car l’Esperit Sant encara no havia vingut, perquè Jesús encara no havia estat glori cat.
40 Llavors molts de la multitud que havien escoltat aquestes paraules deien: Aquest és veritablement el Profeta.
Joan 7, 8
41 D’altres deien: Aquest és el Crist. Però uns altres deien: Que potser ha de venir de Galilea, el Crist?
42 No ha dit l’Escriptura que el Crist ha de venir del llinatge de David, i de Betlem, el poble d’on era David? 43 Hi hagué, doncs, una divisió entre la multitud a causa d’ell.
44 I alguns d’ells el volien agafar, però ningú no li posà les mans a sobre.
45 Llavors els guardes se’n tornaren als principals sacerdots i als fariseus, i ells els digueren: Per què no l’heu portat?
46 Els guardes van respondre: Mai cap home no ha parlat com aquest home.
47 Llavors els fariseus els contesta- ren: ¿També vosaltres us heu deixat enganyar?
48 ¿Ha cregut en ell algun dels diri- gents o dels fariseus?
49 Però aquesta gent que no coneix la Llei, són maleïts.
50 Nicodem, el que havia anat a ell de nit, que era un d’ells, els diu:
51 ¿Judica la nostra Llei un home, sense primer escoltar-lo i saber què fa? 52 Van contestar i li digueren: No ets de Galilea tu també? Investiga-ho i veuràs que de Galilea no ha estat alçat cap profeta.
7:30 Jn 8:20 7:37 Lv 23:36 7:42 Ps 132:11; Jr 23:5; Mi 5:2
7:38 Is 58:11; Ez 47:1; Za 14:8 7:39 Jl 2:28 7:40 Dt 18:18 7:50 Jn 3:2
53 I se n’anà cadascú a casa seva.
I Jesús se n’anà a la muntanya de
8
2 I de bon matí tornà una altra vegada al temple, i tot el poble va acudir a ell. I, havent-se assegut, els instruïa.
les Oliveres.
3 I els escribes i els fariseus li van por- tar una dona que havia estat sorpresa en adulteri; i la van posar al mig,
4 i li diuen: Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en l’acte mateix d’adulteri.
1133


   1139   1140   1141   1142   1143