Page 1143 - Biblia Català TBS
P. 1143

persevereu en la meva paraula, sou de veritat deixebles meus:
32 i coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures.
33 Li respongueren: Som descen- dència d’Abraham, i mai no hem estat esclaus de ningú. ¿Com és que tu dius: Sereu lliures?
34 Jesús els respongué: En veritat, en veritat us dic: Tot aquell qui fa el pecat, és esclau del pecat.
35 I l’esclau no s’està per sempre en la casa: el  ll, en canvi, s’hi està per sempre.
36 Per tant, si el Fill us allibera, sereu veritablement lliures.
37 Sé que sou descendència d’Abra- ham, però cerqueu de matar-me perquè la meva paraula no té lloc dins vosaltres.
38 Jo parlo del que he vist estant amb el meu Pare; i vosaltres, natu- ralment, feu el que heu vist estant amb el vostre pare.
39 Respongueren i li digueren: El nostre pare és Abraham. Jesús els diu: Si fóssiu  lls d’Abraham, faríeu les obres d’Abraham.
40 Ara, però, cerqueu de matar-me, un home que us he dit la veritat que vaig escoltar de Déu. Això Abraham no ho va fer.
41 Vosaltres feu les obres del vostre pare. Li digueren llavors: Nosaltres no hem estat pas engendrats de for- nicació; només tenim un pare, Déu. 42 Jesús els digué: Si Déu fos el vos- tre Pare, m’estimaríeu a mi, perquè jo he sortit i he vingut de Déu. No he vingut de mi mateix, sinó que ell m’ha enviat.
43 Per què no enteneu el meu llen- guatge? Perquè no podeu escoltar la meva paraula.
44 Vosaltres sou del vostre pare el diable, i voleu fer els desitjos del vostre pare; ell era homicida des del principi, i no es va mantenir en la veritat, perquè en ell no hi ha veritat.
Joan 8
Quan parla la mentida, parla del que li és propi, perquè és mentider i pare de la mentida.
45 Però com que jo dic la veritat, no em creieu.
46 Qui de vosaltres em pot acusar de pecat? I si dic la veritat, ¿per què no em creieu?
47 El qui és de Déu escolta les pa- raules de Déu. Per això vosaltres no escolteu, perquè no sou de Déu.
48 Llavors els jueus van respondre i li digueren: ¿No ho diem bé nosal- tres que tu ets un samarità i tens un dimoni?
49 Jesús respongué: Jo no tinc cap dimoni, sinó que honoro el meu Pare, i vosaltres em deshonoreu.
50 Jo, però, no cerco la meva glòria. Ja hi ha qui la cerca i fa justícia.
51 En veritat, en veritat us dic: si algú guarda la meva paraula no veurà mai la mort.
52 Llavors els jueus li digueren: Ara coneixem que tens un dimoni. Abraham va morir, i també els profe- tes, i tu dius: Si algú guarda la meva paraula, no tastarà mai la mort.
53 ¿Ets potser tu més gran que el nostre pare Abraham, que va morir? I els profetes també van morir. Qui t’estàs fent a tu mateix?
54 Jesús respongué: Si jo em glo- ri co a mi mateix, la meva glòria és no-res. És el meu Pare el qui em glori ca, el qui vosaltres dieu que és el vostre Déu,
55 i no l’heu conegut. Jo sí que el conec. I si digués que no el conec fóra igual que vosaltres, un menti- der. Però el conec, i guardo la seva paraula.
56 Abraham, el vostre pare, s’alegrà perquè havia de veure el meu dia; i el va veure, i s’omplí de goig.
57 Li digueren llavors els jueus: Encara no tens cinquanta anys, ¿i has vist Abraham?
8:33 Mt 3:9 8:36 Rm 8:2; Ga 5:1 8:44 Mt 13:38; 1Jn 3:8 8:54 Jn 17:1 8:56 Gn 22:13-18
1135


   1141   1142   1143   1144   1145