Page 1151 - Biblia Català TBS
P. 1151

dels deixebles i a eixugar-los amb la tovallola que duia cenyida.
6 Llavors arriba a Simó Pere, i aquest li diu: Senyor, ¿tu em rentes els peus?
7 Jesús respongué i li digué: El que jo faig, ara tu no ho entens, però ho entendràs després.
8 Pere li diu: No, mai no em renta- ràs els peus. Jesús li respongué: Si no et rento, no tens part amb mi.
9 Simó Pere li diu: Senyor, no sols els meus peus, sinó també les mans i el cap.
10 Jesús li diu: El qui s’ha banyat només cal que es renti els peus, perquè tot ell és net. I vosaltres esteu nets, encara que no tots.
11 Perquè sabia qui l’havia de lliu- rar; per això digué: No tots esteu nets.
12 Quan, doncs, els hagué rentat els peus, va prendre el seu mantell, tornà a seure i els va dir: ¿Enteneu el que us he fet?
13 Vosaltres m’anomeneu el Mestre i el Senyor, i ho dieu bé, perquè ho sóc.
14 Si jo, doncs, el Senyor i el Mestre, us he rentat els peus, també vosal- tres us heu de rentar els peus els uns als altres.
15 Perquè us he donat exemple, a   que vosaltres també feu tal com jo he fet amb vosaltres.
16 En veritat, en veritat us dic: Un servent no és més gran que el seu senyor, ni l’enviat és més gran que el qui el va enviar.
17 Si sabeu aquestes coses, sou feli- ços si les feu.
18 No parlo pas de tots vosaltres. Jo conec els qui he elegit, però és a   que l’Escriptura es compleixi: El qui menja el pa amb mi ha aixecat contra mi el seu taló.
13:11 Jn 6:64 13:15 1Pe 2:21 13:18 Ps 41:9 13:33 Jn 7:34
Joan 13
19 Des d’ara us ho dic, abans que s’esdevingui, a   que quan s’esde- vindrà, cregueu que Jo sóc.
20 En veritat, en veritat us dic: El qui rep el qui jo enviaré, em rep a mi: i qui em rep a mi, rep aquell qui m’ha enviat.
21 Quan Jesús hagué dit aquestes coses, es contorbà en l’esperit, i va declarar i digué: En veritat, en veritat us dic, que un de vosaltres em lliurarà. 22 Llavors els deixebles es miraven els uns als altres, sense saber de qui parlava.
23 I un dels seus deixebles, el qui Jesús estimava, seia reclinat al si de Jesús.
24 Llavors Simó Pere li féu senyal perquè preguntés qui era aquest de qui parlava.
25 I ell, tombant-se sobre el pit de Jesús, li diu: Senyor, qui és?
26 Jesús respongué: És aquell a qui jo donaré el bocí sucat. I havent sucat el bocí, el donà a Judes Iscariot,  ll de Simó.
27 I després del bocí, llavors Satanàs entrà en ell. Llavors Jesús li diu: El que fas, fes-ho de pressa.
28 Però, cap dels qui seien a taula no va entendre per què li havia dit això. 29 Perquè com que Judes tenia la caixa dels diners, alguns pensaven que Jesús li havia dit: Compra el que ens cal per a la festa, o que donés alguna cosa als pobres.
30 Llavors, havent pres el bocí de pa, sortí immediatament; i era de nit.
31 Quan, doncs, hagué sortit, Jesús diu: Ara és glori cat el Fill de l’home, i Déu és glori cat en ell.
32 Si Déu és glori cat en ell, Déu també el glori carà en si mateix, i el glori carà ben aviat.
33 Fillets, encara sóc amb vosaltres per una mica. Em cercareu, i com
13:20 Mt 10:40 13:21-30 Mt 26:20-25
1143


































































































   1149   1150   1151   1152   1153