Page 1162 - Biblia Català TBS
P. 1162

Joan 21
saps que et tinc afecte. Jesús li diu: Pastura les meves ovelles.
18 En veritat, en veritat et dic: Quan eres jove et cenyies tu mateix i ana- ves on volies, però quan siguis vell, estendràs les teves mans i un altre et cenyirà i et durà on no vols.
19 Això ho digué indicant amb quina mort havia de glori car Déu. I havent dit això, li diu: Segueix-me.
20 I Pere, girant-se, veu que els se- guia el deixeble que Jesús estimava, el mateix que en el sopar s’havia reclinat sobre el seu pit, i li digué: Senyor, qui és el qui et lliura?
21 En veure’l, Pere diu a Jesús: Senyor, i aquest què?
21:19 2Pe 1:14 21:20 Jn 13:25
22 Jesús li diu: Si vull que ell resti  ns que jo vingui, a tu què? Tu segueix-me.
23 Es va escampar, doncs, aquest rumor entre els germans, que aquell deixeble no moriria. Però Jesús no li digué que no moriria, sinó: Si vull que ell resti  ns que jo vingui, a tu què?
24 Aquest és el deixeble que dóna testimoni d’aquestes coses, i les ha escrit, i sabem que el seu testimoni és verídic.
25 I encara hi ha moltes altres coses que Jesús va fer, que si fossin escrites una per una, em sembla que ni el ma- teix món no podria encabir els llibres que s’haurien d’escriure. Amén.
1154


   1160   1161   1162   1163   1164