Page 1177 - Biblia Català TBS
P. 1177

paven a la ciutat, Pere pujà al terrat a pregar.
10 I li va agafar gana i volia menjar. Mentre ho preparaven, li sobrevin- gué un èxtasi.
11 Ivaveureobertelceliqueen baixava un objecte, com un gran llençol lligat pels quatre caps, i el despenjaven sobre la terra.
12 Dins hi havia tota mena de qua- drúpedes de la terra, i d’animals sal- vatges, i de rèptils, i d’ocells del cel. 13 I se li adreçà una veu: Aixeca’t Pere, mata i menja!
14 Però Pere digué: De cap manera, Senyor! Perquè mai no he menjat res de profà o d’impur.
15 I la veu se li va adreçar per sego- na vegada: Allò que Déu ha puri - cat, tu no ho has de tenir per profà. 16 I això va passar tres vegades, i l’objecte va tornar a ser pujat cap al cel.
17 I mentre Pere estava perplex en el seu interior sobre el signi cat de la visió que havia vist, heus aquí, els homes enviats per Corneli, des- prés d’haver demanat per la casa de Simó, van arribar a la porta.
18 I van cridar i van preguntar si Simó, de sobrenom Pere, s’allotjava allí.
19 I mentre Pere re exionava sobre la visió, l’Esperit li digué: Mira, hi ha tres homes que et cerquen.
20 Alça’t, doncs, baixa i vés amb ells sense dubtar gens, perquè Jo els he enviat.
21 I Pere baixà a trobar els homes enviats a ell per Corneli, i digué: Heus aquí, sóc jo el qui cerqueu. Per quin motiu sou aquí?
22 I ells li digueren: El centurió Corneli, un home just i temorós de Déu, de bon testimoni per tota la nació dels jueus, va rebre un avís d’un àngel sant per fer-te venir a casa seva i escoltar les teves paraules.
23 Llavors els féu entrar i els donà allotjament. L’endemà Pere va mar-
10:14 Lv 11:2-47 10:15 Mt 15:11 10:34 Dt 10:17
Fets dels Apòstols 10
xar amb ells, i el van acompanyar alguns dels germans de Joppe.
24 I l’endemà van entrar a Cesarea. Corneli els estava esperant, i havia reunit els seus parents i els seus amics íntims.
25 I quan Pere entrava, Corneli el va sortir a rebre, va caure als seus peus i es prosternà.
26 Però Pere el va aixecar, dient: Alça’t, que jo mateix també sóc un home.
27 I tot conversant amb ell, va entrar i trobà molta gent reunida.
28 I els digué: Vosaltres sabeu que per a un home jueu és il·lícit ajuntar-se o apropar-se a algú d’una altra raça. Però Déu m’ha mostrat que no he d’anomenar cap home profà o impur.
29 I per això quan m’han enviat a cercar, he vingut sense posar-hi cap objecció. Pregunto, doncs, per quina raó m’heu fet venir?
30 I Corneli digué: Fa quatre dies vaig estar dejunant  ns a aquesta hora, i a l’hora novena em trobava pregant a casa meva, i heus aquí, un home amb vestit resplendent es va posar dret davant meu;
31 i digué: Corneli, la teva pregària ha estat escoltada, i les teves al- moines han estat recordades davant de Déu.
32 Envia, doncs, algú a Joppe i fes cridar Simó, de sobrenom Pere, que s’allotja a casa de Simó, adobador de pells, vora mar; i quan ell vingui et parlarà.
33 Per tant, t’he enviat a buscar de seguit, i tu has tingut la bondat de venir. Ara, doncs, tots nosaltres som aquí presents davant de Déu per escoltar totes les coses que Déu t’ha ordenat.
34 Llavors Pere va obrir la boca i digué: Veritablement m’adono que Déu no fa pas accepció de persones.
1169


   1175   1176   1177   1178   1179