Page 118 - Biblia Català TBS
P. 118

Èxode 38, 39
anys en amunt, que foren sis-cents tres mil cinc-cents cinquanta.
27 I els cent talents de plata van ser per fondre els sòcols del santuari i els sòcols del vel: cent sòcols per cent talents, és a dir, un talent per sòcol. 28 Amb els mil set-cents setanta-cinc xèquels va fer els ganxos de les columnes, i recobrí els seus capitells, i féu les varetes que les unien.
29 I el bronze de les ofrenes fou setanta talents i dos-mil quatre-cents xèquels.
30 I amb ell va fer els sòcols de l’entrada de la tenda de la reunió, i l’altar de bronze, i l’engraellat de bronze per aquest, i tots els utensilis de l’altar;
31 i els sòcols al voltant de l’atri, i els sòcols de la porta de l’atri, i totes les estaques del tabernacle, i totes les estaques de l’atri, al voltant.
2 I féu l’efod d’or, de blau i de por- pra i d’escarlata i de lli   retort.
3 I bateren les làmines d’or, i les tallaren en  ls per entreteixir-les amb el blau i el porpra i l’escarlata i amb el lli  , feina d’artesà.
4 Li feren peces a les espatlles uni- des, s’unien pels dos extrems.
5 I la faixa de l’efod al seu damunt era del mateix, segons el seu treball: d’or, de blau i de porpra i d’escarlata i de lli   retort, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
6 I van fer les pedres d’ònix mun- tades en encastos d’or, on foren gra- vats, com gravats de segell, els noms dels  lls d’Israel,
7 ielsposàalespecesdeles espatlles de l’efod, com a pedres de
memorial per als  lls d’Israel, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
8 I va fer el pectoral, feina d’artesà igual que la feina de l’efod: d’or i de blau i de porpra i d’escarlata i de lli   retort;
9 era quadrat, i van fer el pectoral doble, d’un pam la seva llargada i d’un pam la seva amplada, doblat. 10 I van encastar en ell quatre ren- gles de pedreria. El primer rengle: una sarda, un topazi i una maragda, aquest era el primer rengle;
11 i el segon rengle: un robí, un sa r i un diamant;
12 i el tercer rengle: un jacint, una àgata i una ametista;
13 i el quart rengle: un crisòlit, un ònix i un jaspi, voltades d’encastos d’or dins les seves muntures.
14 I les pedres eren segons els noms dels  lls d’Israel, dotze segons els seus noms, eren com gravats de segell, cadascuna amb el seu nom, segons les dotze tribus.
15 I van fer, sobre el pectoral, unes cadenetes d’or pur trenades en forma de cordons.
16 I hi van fer dos encastos d’or i dues anelles d’or, i van posar les dues anelles sobre els dos extrems del pectoral.
17 I posaren els dos cordons d’or a les dues anelles, als extrems del pectoral.
18 I els dos extrems dels cordons els posaren als dos encastos, i els posaren a les peces de les espatlles de l’efod, pel davant.
19 I feren dues anelles d’or i les  xaren als dos extrems del pectoral, a la vora interior de l’efod, per dins. 20 I feren dues anelles d’or i les posaren sobre les dues peces de les espatlles de l’efod, a sota, pel davant la seva juntura, per damunt de la faixa de l’efod.
21 I lligaren el pectoral per les seves anelles a les anelles de l’efod amb
39
I amb el blau i el porpra
i l’escarlata van fer els ves- tits ornamentats per ministrar dins el santuari; i van fer els vestits sants que eren per a Aaron, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
110


   116   117   118   119   120