Page 1185 - Biblia Català TBS
P. 1185

que provenen dels gentils que són a Antioquia, Síria i Cilícia.
24 Com que hem sentit a dir que alguns que han sortit de nosaltres us han destorbat amb paraules, i han trasbalsat les vostres ànimes dient-vos que us heu de fer circum- cidar i heu de guardar la llei, sense que nosaltres els ho haguéssim pas manat,
25 ens ha semblat bé a tots d’escollir uns homes, i enviar-vos-els jun- tament amb els nostres estimats Bernabé i Pau,
26 homes que han dedicat les seves vides al Nom del nostre Senyor Jesu- Crist.
27 Us hem enviat, doncs, Judes i Siles, que us explicaran de paraula aquestes mateixes coses.
28 Perquè ha plagut a l’Esperit Sant i a nosaltres de no imposar-vos cap més càrrega que aquestes coses ne- cessàries:
29 Que us abstingueu de les coses sacri cades als ídols, de sang, d’animals ofegats i de fornicació; si us guardeu d’aquestes coses, fareu ben fet. Que vagi bé!
30 Llavors van ser acomiadats, van anar a Antioquia, i van reunir tota la multitud i els van lliurar la carta.
31 Quan la van haver llegit, es van alegrar per aquest encoratjament.
32 I Judes i Siles, que també eren profetes, van encoratjar i afermar els germans amb abundància de parau- les.
33 I després de passar-hi un quant temps, van ser acomiadats en pau pels germans per tornar-se’n amb els apòstols;
34 però Siles va decidir de roman- dre-hi.
35 I Pau i Bernabé s’estaven a Antioquia ensenyant i anunciant, amb molts d’altres, la paraula del Senyor.
15:38 Ft 13:13
Fets dels Apòstols 15, 16
36 I al cap d’alguns dies, Pau digué a Bernabé: Tornem-nos-en a visitar els nostres germans per totes les ciutats on vam anunciar la paraula del Senyor, per veure com estan.
37 I Bernabé volia endur-se Joan, l’anomenat Marc.
38 Però a Pau li semblava que no se l’havien d’endur, perquè se’ls havia separat des de Pamfília i no havia anat a l’obra amb ells.
39 Es produí, doncs, un fort des- acord, de manera que es van separar l’un de l’altre. Bernabé va prendre Marc i navegà cap a Xipre;
40 i Pau va escollir Siles, i va marxar encomanat pels germans a la gràcia de Déu.
41 I recorria Síria i Cilícia afermant les esglésies.
16
deixeble que es deia Timoteu,  ll d’una dona jueva creient i de pare grec,
2 que tenia un bon testimoni de part dels germans que eren a Listra i a Iconi.
3 Pau volgué que aquest anés amb ell, el va prendre i el circumcidà per causa dels jueus que hi havia per aquells indrets, perquè tots sabien que el seu pare era grec.
4 I quan passaven per les ciutats els lliuraven les disposicions decretades pels apòstols i els ancians de Jeru- salem, perquè les guardessin.
5 Així doncs, les esglésies eren en- fortides en la fe, i creixien en nom- bre cada dia.
6 I després de recórrer Frígia i la regió de Galàcia, l’Esperit Sant els va prohi- bir de predicar la paraula a Àsia;
7 van arribar a Mísia i van intentar d’anar a Bitínia, però l’Esperit no els ho va permetre;
8 i després de travessar Mísia, van baixar  ns a Tròada.
I va arribar a Derbe i Listra.
I heus aquí, allà hi havia un
1177


































































































   1183   1184   1185   1186   1187