Page 1188 - Biblia Català TBS
P. 1188

Fets dels Apòstols 17, 18
anar amb l’encàrrec per a Siles i Timoteu que vinguessin a ell com més aviat millor.
16 I mentre Pau els esperava a Atenes, el seu esperit s’agitava dins d’ell veient la ciutat plena d’ídols.
17 Discutia, doncs, a la sinagoga amb els jueus, i amb els piadosos, i cada dia a l’àgora amb els qui eren allà.
18 I alguns dels  lòsofs epicuris i es- toics disputaven amb ell. I uns deien: Què deu voler dir, aquest diletant? D’altres: Sembla que és un predica- dor de divinitats estrangeres. Perquè els predicava Jesús i la resurrecció. 19 Llavors el van agafar i el van dur a l’Areòpag, dient: Podríem saber quina és aquesta nova doctrina de què parles?
20 Perquè ens fas arribar coses es- tranyes a les nostres orelles; volem saber, doncs, què signi quen aques- tes coses.
21 Perquè tots els atenesos i els es- trangers que hi residien no passaven el temps en res més sinó en contar o escoltar novetats.
22 Llavors Pau, dret enmig de l’Areòpag, digué: Homes d’Atenes, en tot us veig molt religiosos;
23 perquè passant i mirant els vos- tres objectes de veneració, he trobat també un altar on hi havia inscrit: Al Déu desconegut. Doncs, el que reverencieu sense conèixer, jo us l’anuncio.
24 ElDéuquehafetelmónitotes les coses que hi ha, ell, que és el Senyor del cel i de la terra, no habita en temples fets amb les mans;
25 ni és servit per mans humanes, com si li calgués alguna cosa. Ell és el qui a tots dóna vida i alè i totes les coses;
26 que va fer d’una única sang tot el llinatge dels homes perquè habites- sin sobre tota la faç de la terra, i va
 xar els temps predeterminats i els límits on han d’habitar,
27 a   que cerquin el Senyor per si el troben a les palpentes, encara que no és pas lluny de cadascú de nosaltres.
28 Perquè per ell vivim i ens movem i som, com també ho digueren al- guns dels vostres poetes: Ja que som del seu llinatge.
29 Per tant, com que som llinatge de Déu, no hem pas de pensar que la deïtat sigui semblant a l’or, la plata o la pedra, a una obra de l’art i l’enginy de l’home.
30 Per això Déu ha passat per alt els temps de la ignorància, i ara mana a tots els homes de tot arreu que es penedeixin,
31 perquè ha  xat un dia en què judicarà el món amb justícia per l’Home que ell ha establert, i n’ha donat prova a tots ressuscitant-lo d’entre els morts.
32 Però quan van sentir parlar de resurrecció de morts, alguns se’n burlaven i d’altres deien: Sobre això ja t’escoltarem una altra vega- da.
33 I així Pau va sortir d’enmig d’ells. 34 Però alguns homes se li van ajuntar i van creure, entre els quals hi havia també Dionís l’areopagita, i una dona anomenada Dàmaris, i d’altres amb ells.
17:24-25 Is 42:5; Ps 50:10-12 17:26 Dt 32:8 17:31 Mt 25:31 1180
18
a Corint.
2 I hi trobà un jueu anomenat Aquila, originari de Pont, que feia poc havia vingut d’Itàlia amb la seva muller Priscil·la –perquè Claudi havia decretat que tots els jueus ha- vien de marxar de Roma–, i s’ajuntà amb ells.
3 I com que era del mateix o ci, s’estava amb ells i treballava, perquè el seu o ci era fer tendes.
I després d’aquestes coses Pau
va marxar d’Atenes i arribà


   1186   1187   1188   1189   1190