Page 119 - Biblia Català TBS
P. 119

un cordó blau, de manera que restés damunt la faixa de l’efod i el pectoral no es deslligués de l’efod, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
22 I féu el mantell de l’efod, obra de teixidor, tot ell de blau,
23 i hi havia una obertura al mig del mantell, com l’obertura d’una cota de malla; hi havia una franja al voltant de l’obertura, perquè no s’esquincés. 24 I feren a la franja inferior del mantell magranes de blau i de por- pra i d’escarlata i de lli   retort.
25 I feren campanetes d’or pur, i posaren les campanetes entre les magranes, tot al voltant de la vora del mantell, entre les magranes:
26 una campaneta i una magrana, una campaneta i una magrana al voltant de la franja del mantell per ministrar, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
27 I feren les túniques de lli  , obra de teixidor, per a Aaron i els seus  lls,
28 i la mitra de lli  , i els casquets de lli   ornamentats, i les calces de lli, de lli   retort,
29 i el cinyell de lli   retort, de blau i de porpra i d’escarlata, feina de bro- dador, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
30 I feren la llanda de la diadema de santedat, d’or pur, i a sobre hi van escriure una inscripció, com uns gravats de segells: sant per a Jahveh.
31 I hi lligaren un cordó de blau per subjectar-ho sobre la mitra, a la part del damunt, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
32 I restà acabada tota l’obra del tabernacle, de la tenda de la reunió. I els  lls d’Israel ho feren d’acord amb tot el que Jahveh havia manat a Moisès.
Èxode 39, 40
33 I portaren el tabernacle a Moisès, la tenda amb tots els seus objectes, els seus fermalls, les seves posts, els seus travessers, les seves columnes i els seus sòcols,
34 i la coberta de pells de moltó tenyides de vermell, i la coberta de pells de tàkhaix i el vel cobertor.
35 L’arca del testimoni amb les seves barres, i el propiciatori.
36 La taula amb tots els seus utensi- lis, i els pans de la presentació.
37 El lampadari d’or pur amb les seves llànties, les llànties per ser-hi disposades, amb tots els seus utensi- lis, i l’oli per a la llàntia.
38 I l’altar d’or, l’oli de la unció i l’encens perfumat i la cortina per a l’entrada de la tenda.
39 L’altar de bronze i l’engraellat de bronze i les seves barres i tots els seus utensilis, la conca i la seva base. 40 Les cortines de l’atri, les seves columnes i els seus sòcols, i la cor- tina per a la porta de l’atri, les seves cordes i les seves estaques; i tots els utensilis del servei del tabernacle, per a la tenda de la reunió.
41 Els vestits ornamentats per ministrar com a sacerdots dins el santuari, els vestits sants per al sacerdot Aaron i els vestits dels seus  lls per ministrar com a sacerdots. 42 D’acord amb tot el que Jahveh havia manat a Moisès, així feren els  lls d’Israel, tot el servei.
43 I Moisès veié tota l’obra, i heus aquí, l’havien fet tal com Jahveh havia manat, així l’havien fet. I Moisès els beneí.
40
2 El dia primer del primer mes faràs aixecar el tabernacle de la tenda de la reunió.
3 I posaràs a dins l’arca del testimo- ni, i cobriràs l’arca amb el vel.
4 I portaràs la taula a dintre, i hi posaràs en ordre el parament.
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
111


   117   118   119   120   121