Page 1197 - Biblia Català TBS
P. 1197

cridat i m’ha demanat que et portés aquest jove perquè t’ha de dir una cosa.
19 I el tribú el prengué de la mà, el portà a part i li preguntà: Què és el que m’has de comunicar?
20 I ell digué: Els jueus han acordat de demanar-te que demà facis baixar Pau al sanedrí, com si haguessin d’examinar més acuradament algu- na cosa sobre ell.
21 Doncs tu no els creguis, perquè més de quaranta homes d’entre ells li preparen una emboscada, i s’han conjurat sota maledicció a no menjar ni beure  ns que l’hagin matat, i ara estan preparats esperant la teva noti cació.
22 Llavors el tribú acomiadà el jove i li va manar: No diguis a ningú que m’has avisat d’aquestes coses.
23 I va cridar dos centurions i digué: Tingueu a punt dos-cents soldats per anar a Cesarea, i setanta soldats de cavall i dos-cents llancers per a la tercera hora de la nit.
24 I els digué que preparessin caval- cadures per fer-hi muntar Pau, i que el duguessin amb seguretat al gover- nador Fèlix.
25 I va escriure una carta en aquests termes:
26 Claudi Lísies al molt honorable governador Fèlix: Salut!
27 Els jueus van agafar aquest home i estaven a punt de matar-lo, però hi vaig acudir amb la tropa i el vaig rescatar, en saber que era romà.
28 I vaig voler conèixer la raó per què l’acusaven, i el vaig fer baixar davant de llur sanedrí,
29 i vaig trobar que era acusat sobre qüestions de llur llei, però no tenia cap acusació que mereixés la mort o les cadenes.
30 Tanmateix, com que m’han infor- mat que està a punt d’ésser executat un complot dels jueus contra aquest home, te l’he enviat immediatament,
23:27 Ft 21:31-33 23:28 Ft 22:30 24:6 Ft 21:28
Fets dels Apòstols 23, 24
i també he manat als acusadors que exposin davant teu el que tenen con- tra ell. Que vagi bé.
31 Llavors els soldats, conforme allò que els havia estat ordenat, van prendre Pau i el van portar de nit a Antípatris.
32 I l’endemà, havent deixat la cava- lleria que anés amb ell, se’n tornaren a la fortalesa.
33 Quan van arribar a Cesarea, van donar la carta al governador i també li van presentar Pau.
34 Després de llegir, el governador va preguntar de quina província era; i assabentat que era de Cilícia,
35 digué: T’escoltaré quan hagin arribat els teus acusadors. I va manar que fos guardat en el pretori d’Herodes.
24
amb els ancians i amb un tal orador Tèrtul, els quals van presentar al governador càrrecs contra Pau.
2 I el van cridar, i Tèrtul començà l’acusació dient: Gràcies a tu estem gaudint de molta pau, i per la teva providència s’han fet millores en aquesta nació.
3 Això ho reconeixem sempre i per- tot arreu, honorable Fèlix, amb tota mena d’accions de gràcies.
4 Però a   de no entretenir-te massa, per la teva clemència et prego que ens escoltis breument.
5 Perquè hem trobat aquesta pesta d’home que promou la sedició entre totselsjueusatotelmón,iésun capdavanter de la secta dels natza- rens.
6 Que  ns i tot va intentar de profanar el temple. I l’agafàrem i el volíem judicar conforme a la nostra llei,
7 però vingué el tribú Lísies i amb gran violència ens el va prendre de les mans.
I cinc dies després, el gran
sacerdot Ananies va baixar
24:7, 8 Ft 23:27-30
1189


   1195   1196   1197   1198   1199