Page 1204 - Biblia Català TBS
P. 1204

Fets dels Apòstols 28
secta tenim sabut que ocasiona opo- sició per tot arreu.
23 I li van assenyalar un dia, i molts van venir a veure’l al seu allotja- ment. I des del matí  ns al vespre els explicava i els donava testimoni del regne de Déu, persuadint-los sobre les coses referents a Jesús, basant-se en la llei de Moisès i en els profetes.
24 I alguns eren persuadits pel que deia, però d’altres no volien creure. 25 I desavinguts entre ells, comen- çaven a marxar. I Pau digué una sola cosa: Bé ho va dir l’Esperit Sant als nostres pares per mitjà del profeta Isaïes, dient:
26 Vés a aquest poble i digues: Per més que escolteu, no comprendreu, i per més que mireu, no hi veureu;
28:23 Ft 26:22 28:26-27 Is 6:9-10
27 perquè el cor d’aquest poble s’ha engreixat, i han escoltat pesadament amb les orelles, i han tancat els ulls, no fos que hi vegin amb els ulls, i escoltin amb les orelles, i comprenguin amb el cor, i es convertissin, i els guarís.
28 Sapigueu, doncs, que aquesta salvació de Déu ha estat enviada als gentils, i ells escoltaran.
29 I després d’haver dit ell això, els jueus se’n van anar tenint una gran discussió entre ells.
30 I Pau s’estigué durant dos anys sencers en l’allotjament que havia llogat, i rebia tots els qui venien a ell,
31 i predicava el regne de Déu, i en- senyava les coses referents al Senyor Jesu-Crist amb tota llibertat, sense impediment.
1196


   1202   1203   1204   1205   1206