Page 1206 - Biblia Català TBS
P. 1206

Romans 1, 2
donaren gràcies, sinó que esdevin- gueren vans en els seus raonaments i el seu cor insensat s’enfosquí.
22 A rmant ser savis, es tornaren necis,
23 i canviaren la glòria del Déu in- corruptible per una imatge semblant a l’home corruptible, a ocells, a qua- drúpedes i a rèptils.
24 Per això també Déu els va lliurar a la impuresa en els desitjos dels seus cors, per deshonrar els seus cossos entre ells mateixos,
25 els quals van canviar la veritat de Déu per la falsedat, i van adorar i servir la creació en lloc del Creador, que és lloat pels segles. Amén.
26 Per això Déu els va lliurar a passions deshonroses, ja que  ns les seves dones van canviar l’ús natural pel que és contra natura;
27 i de la mateixa manera els homes van deixar l’ús natural de la dona, i en la seva lascívia es van abrusar els uns pels altres, homes amb homes cometent impudícia, que reben en si mateixos la paga merescuda per la seva perversió.
28 I com que no van aprovar de reconèixer Déu, Déu els va lliurar a una ment reprovada, a fer coses impròpies:
29 estan plens de tota injustícia, for- nicació, malícia, cobejança, maldat; plens d’enveja, homicidi, rivalitat, engany, malvolença; murmuradors, 30 calumniadors, avorridors de Déu, arrogants, orgullosos, fanfarrons, in- ventors de maldats, desobedients als pares,
31 desassenyats, deslleials, sense afecte natural, sense compassió, sense misericòrdia;
32 aquests, malgrat que coneixen la justa sentència de Déu que els qui practiquen tals coses són dignes de mort, no sols les fan sinó que també estan d’acord amb els qui les practi- quen.
2:1 Mt 7:1 2:4 2Pe 3:9 2:6 Ps 62:12; Mt 16:27 1198
2Per això ets inexcusable, oh home, tothom que jutja, perquè en allò que jutges l’altre, et condem- nes a tu mateix, perquè tu que jutges fas les mateixes coses.
2 Però sabem que el judici de Déu és segons veritat contra tots els qui practiquen tals coses.
3 ¿I tu penses, oh home que jutges els qui practiquen tals coses i les fas, que t’escaparàs del judici de Déu?
4 ¿O menysprees la riquesa de la seva bondat, i paciència, i longani- mitat, ignorant que la benignitat de Déu et guia al penediment?
5 Però segons la teva duresa i el teu cor impenitent atresores ira per a tu en el dia de la ira i de la revelació del just judici de Déu,
6 que retribuirà a cadascú segons les seves obres:
7 la vida eterna per als qui amb per- severança en la bona obra cerquen glòria i honor i incorruptibilitat;
8 però per als egoistes que desobeei- xen la veritat i obeeixen la injustícia, indignació i ira;
9 tribulació i angoixa sobre l’ànima de qualsevol home que obra el mal, del jueu primer i també del grec;
10 però glòria, honor i pau per a tot el qui obra el bé, al jueu primer i també al grec.
11 Perquè davant de Déu no hi ha accepció de persones.
12 Ja que tots els qui van pecar sense llei, també es perdran sense llei; i tots els qui van pecar sota la llei, seran judicats per la llei:
13 perquè davant de Déu, els justos no són els qui escolten la llei, sinó que els qui practiquen la llei seran justi cats.
14 Perquè quan els gentils, que no tenen llei, fan per naturalesa les coses de la llei, aquests, sense tenir llei, són llei per a si mateixos,
15 ells mostren l’obra de la llei escrita en els seus cors –donant-los testimoni
2:11 Dt 10:17 2:13 Jm 1:22


   1204   1205   1206   1207   1208