Page 1211 - Biblia Català TBS
P. 1211

15 Què, doncs? ¿Pecarem perquè no estem sota la llei sinó sota la gràcia? De cap manera!
16 ¿No sabeu que al qui us oferiu com a esclaus per obeir-lo, sou es- claus del qui obeïu: sigui del pecat per a la mort, o sigui de l’obediència per a la justícia?
17 Però gràcies a Déu, perquè éreu esclaus del pecat, però heu obeït de cor la forma de doctrina a la qual heu estat con ats;
18 i, alliberats del pecat, heu estat fets esclaus de la justícia.
19 Parlo humanament a causa de la feblesa de la vostra carn. Perquè així com vau oferir els vostres membres com a esclaus a la impuresa i a la iniquitat per a la iniquitat, oferiu ara de la mateixa manera els vostres membres com a esclaus a la justícia per a la santi cació.
20 Perquè quan éreu esclaus del pecat, éreu lliures quant a la justícia. 21 Però quin fruit teníeu llavors en les coses de què ara us avergonyiu? Perquè la   d’aquelles coses és la mort.
22 Però ara, alliberats del pecat, i fets esclaus de Déu, teniu el vostre fruit per a santi cació, i la   n’és la vida eterna.
23 Perquè la paga del pecat és la mort, però el do de Déu és la vida eterna en Crist-Jesús, Senyor nos- tre.
7¿O ignoreu germans –perquè parlo als qui coneixen la llei– que la llei té domini sobre l’home durant
tot el temps que viu?
2 Perquè la dona casada està lligada per la llei al marit mentre aquest viu, però si el marit mor, ella resta alliberada de la llei del marit.
3 Si vivint el marit, doncs, fos d’un altre home, serà anomenada adúl- tera; però si el marit mor, ella resta lliure de la llei i no és adúltera si esdevé d’un altre home.
Romans 6, 7
4 Així, germans meus, també vosal- tres heu estat morts a la llei per mitjà del cos de Crist, perquè sigueu d’un altre, del qui va ressuscitar d’entre els morts, a   que portem fruit per a Déu.
5 Perquè quan érem en la carn, les passions dels pecats, que eren per la llei, obraven en els nostres membres per portar fruit per a la mort.
6 Però ara hem estat alliberats de la llei, havent mort a allò que ens tenia subjugats, a   que servim en la nova manera de l’Esperit i no pas en la vella manera de la lletra.
7 Què direm, doncs? La llei és pecat? De cap manera! Però jo no hauria conegut el pecat sinó a través de la llei; perquè tampoc no hauria conegut la cobejança si la llei no hagués dit: No cobejaràs.
8 Però el pecat, prenent com a base el manament, va produir en mi tota mena de cobejança; perquè sense la llei el pecat estava mort,
9 i jo estava viu sense la llei llavors; però quan vingué el manament, el pecat va reviure i jo vaig morir.
10 I em vaig trobar que el mana- ment que era per a vida, havia estat per a mort;
11 perquè el pecat, prenent com a base el manament, em va enganyar i per mitjà d’ell em va matar.
12 Així, doncs, la llei és santa, i el manament és sant, just i bo.
13 Allò que és bo, doncs, ¿s’ha tornat en mort per a mi? De cap manera! Però el pecat, a   de mos- trar-se com a pecat, m’ha produït la mort a través d’allò que és bo, a   que per mitjà del manament, el pecat esdevingui desmesuradament pecaminós.
14 Perquè sabem que la llei és espi- ritual, però jo sóc carnal, venut al pecat.
6:16 Jn 8:34; 2Pe 2:19 7:4, 5 Ga 5:18-23 7:7 Ex 20:17; Dt 5:21 7:10 Lv 18:5 7:12 Ps 19:7-9 1203


   1209   1210   1211   1212   1213