Page 1212 - Biblia Català TBS
P. 1212

Romans 7, 8
15 Perquè el que duc a terme, no ho entenc: ja que no practico allò que vull, sinó que faig allò que odio.
16 I si faig allò que no vull, a rmo que la llei és bona.
17 Iara,janosócjoquihoduua terme, sinó el pecat que habita en mi.
18 Perquè sé que el bé no habita en mi, és a dir, en la meva carn; ja que el voler el tinc en mi, però el dur a terme el bé no hi arribo.
19 Perquè no faig el bé que vull, sinó que practico el mal que no vull. 20 Si faig allò que no vull, ja no sóc jo qui ho duu a terme, sinó el pecat que habita en mi.
21 Trobo, doncs, aquesta llei: encara que vull fer el bé, el mal és en mi. 22 Perquè d’acord amb l’home inte- rior em complac en la llei de Déu,
23 però veig una llei diferent en els meus membres que lluita contra la llei de la meva ment, i em porta captiu a la llei del pecat que hi ha en els meus membres.
24 Miserable home de mi! Qui m’alliberarà del cos d’aquesta mort? 25 Dono gràcies a Déu per mitjà de Jesu-Crist, Senyor nostre! Així, doncs, amb la ment jo mateix servei- xo la llei de Déu, però amb la carn, la llei del pecat.
8Per tant, ara no hi ha cap con- demnació per als qui són en Crist Jesús, que caminen no segons la
carn, sinó segons l’Esperit.
2 Perquè la llei de l’Esperit de la vida en Crist Jesús m’ha alliberat de la llei del pecat i de la mort.
3 Perquè allò que era impossible per a la llei, ja que era feble per culpa de la carn, Déu, enviant el seu propi Fill en semblança de carn de pecat, i per causa del pecat, va condemnar el pecat en la carn,
4 a   que la justa exigència de la llei fos complerta en nosaltres, que
caminem no segons la carn, sinó segons l’Esperit.
5 Perquè els qui són conforme a la carn, posen el pensament en les coses de la carn, però els qui són conforme a l’Esperit, en les de l’Esperit.
6 Perquè la manera de pensar de la carn és mort, però la manera de pensar de l’Esperit és vida i pau.
7 Perquè la manera de pensar de la carn és enemistat contra Déu, ja que no se sotmet a la llei de Déu, ni tampoc no pot.
8 Els qui són en la carn, no poden plaure Déu.
9 Però vosaltres no sou en la carn, sinó en l’Esperit, si l’Esperit de Déu habita en vosaltres; però si algú no té l’Esperit de Crist, aquest no és d’ell. 10 I si Crist és en vosaltres, el cos està mort a causa del pecat; però l’Esperit és vida a causa de la justí- cia.
11 I si l’Esperit d’aquell qui va res- suscitar Jesús d’entre els morts habi- taenvosaltres,elquivaressuscitar el Crist d’entre els morts vivi carà també els vostres cossos mortals per mitjà del seu Esperit que habita dins de vosaltres.
7:15-25 Ga 5:17 8:1 Jn 3:18; 5:24 8:6 Ga 6:8
8:15 “Abba” en arameu , nom afectiu per anomenar el pare. 8:15-17 Ga 4:6, 7; 2Tm 2:11, 12
1204
12 Per tant, germans, som deutors no pas de la carn, per viure segons la carn;
13
perquè si viviu segons la carn, haureu de morir, però si per l’Esperit feu morir els fets del cos, viureu.
14 Perquè tots els qui són guiats per l’Esperit de Déu, aquests són  lls de Déu.
15 Perquè no vau rebre un esperit d’esclavitud per recaure en la por, sinó que vau rebre un esperit d’adopció, pel qual exclamem: Abba, Pare!
16 L’Esperit mateix dóna testimoni amb el nostre esperit que som  lls de Déu.


   1210   1211   1212   1213   1214