Page 1226 - Biblia Català TBS
P. 1226

1 Corintis 5, 6
9 Us vaig escriure en la carta que no us mescleu amb els fornicaris,
10 i no vull dir absolutament amb els fornicaris d’aquest món, o amb els cobejosos, o estafadors, o idòlatres, perquè sinó us caldria sortir del món; 11 més aviat us vaig escriure que no us mescleu amb qualsevol que s’anomeni germà i sigui fornicari, o cobejós, o idòlatra, o ultratjador, o embriac, o estafador, amb aquest tal ni hi mengeu.
9 ¿O no sabeu que els injustos no heretaran el regne de Déu? No us deixeu enganyar: ni els fornicaris, ni els idòlatres, ni els adúlters, ni els efeminats, ni els homosexuals,
10 ni els lladres, ni els cobejosos, ni els embriacs, ni els ultratjadors, ni els estafadors, no heretaran el regne de Déu.
11 I això éreu alguns; però us heu netejat, heu estat santi cats, heu estat justi cats en el Nom del Senyor Jesús i en l’Esperit del nostre Déu.
12 Perquè, què n’he de fer de jutjar
els de fora? ¿No són els de dins els
qui vosaltres jutgeu?
13 Els de fora ja els jutjarà Déu. 12 Totes les coses em són permeses,
Traieu, doncs, el dolent d’entre vos- altres.
6¿Com gosa algú de vosaltres quan té un assumpte contra un altre anar a judici davant dels injustos, i no davant dels sants?
2 ¿No sabeu que els sants jutjaran el món? I si el món ha de ser jutjat per vosaltres, ¿sou indignes de judicis més petits?
3 ¿No sabeu que jutjarem els àn- gels? Com més les coses d’aquesta vida!
4 Si teniu, doncs, judicis per coses d’aquesta vida, els qui són menys considerats en l’església, asseieu aquests com a jutges.
5 Ho dic per a vergonya vostra. Així, ¿no n’hi ha ni un de savi entre vosaltres que pugui fer de jutge enmig dels seus germans?
6 En canvi, un germà va a judici contra un germà, ¿i això davant dels incrèduls?
7 De fet, ja és del tot un fracàs en vosaltres que tingueu causes els uns contra els altres. Més aviat, ¿per què no suporteu la injustícia, per què no deixeu més aviat que us defraudin? 8 Però sou vosaltres els qui feu injustícia i defraudeu, i això als ger- mans.
5:13 Dt 17:7 6:2 Mt 19:28 6:7 Mt 5:39, 40 6:19 1Co 3:16; 2Co 6:16
però no totes convenen. Totes les coses em són permeses, però jo no em deixaré dominar per res.
13 Els aliments són per al ventre, i el ventre és per als aliments; però Déu desfarà aquest i aquells. En canvi, el cos no és per a la fornica- ció, sinó per al Senyor, i el Senyor per al cos.
14 I Déu va ressuscitar el Senyor, i també ens ressuscitarà a nosaltres per mitjà del seu poder.
15 ¿No sabeu que els vostres cos- sos són membres de Crist? ¿Trauré, doncs, els membres de Crist i en faré membres d’una prostituta? De cap manera!
16 ¿O no sabeu que el qui s’uneix amb una prostituta, és un sol cos amb ella? Perquè diu: Els dos seran una sola carn.
17 Però el qui s’uneix amb el Senyor, és un sol esperit amb ell.
18 Fugiu de la fornicació. Qualsevol pecat que l’home comet, és fora del cos, però el qui fornica, peca contra el seu propi cos.
19 ¿O no sabeu que el vostre cos és santuari de l’Esperit Sant, que és en vosaltres, que teniu de Déu, i que no sou vostres?
20 Perquè heu estat comprats amb un preu: per tant, glori queu Déu
6:12 1Co 10:23 6:13 Rm 12:1 6:16 Gn 2:24
1218


   1224   1225   1226   1227   1228