Page 123 - Biblia Català TBS
P. 123

tot el seu encens, i el sacerdot farà pujar en fum el seu memorial sobre l’altar: una ofrena de foc d’olor suau per a Jahveh.
3 I la resta del present serà per a Aaron i per als seus  lls, és una cosa molt santa de les ofrenes de foc de Jahveh.
4 I quan ofereixis una ofrena de present cuita al forn, serà de coques àzimes de  or de farina  na, pas- tades amb oli, o de galetes àzimes untades amb oli.
5 I si la teva ofrena de present és a la planxa, serà de  or de farina sense llevat, pastada amb oli;
6 la partiràs a bocins i hi vessaràs oli al damunt, és un present.
7 I si la teva ofrena és un present cuit en una cassola, serà fet de  or de farina amb oli.
8 I portaràs a Jahveh el present fet amb aquestes coses, i serà ofert al sacerdot, i ell el durà a l’altar.
9 I el sacerdot prendrà del present el seu memorial, i el farà pujar en fum sobre l’altar, és una ofrena de foc d’olor suau per a Jahveh.
10 I la resta del present serà per a Aaron i per als seus  lls, és una cosa molt santa de les ofrenes de foc de Jahveh.
11 Cap present dels que oferiu a Jahveh no serà fet amb llevat, per- què no heu de fer pujar en fum gens de llevat ni gens de mel com a ofrena de foc a Jahveh.
12 Els oferireu a Jahveh com a ofre- na dels primers fruits, però a l’altar no pujaran en olor suau.
13 I salaràs amb sal cada ofrena del teu present, i no deixaràs que man- qui la sal del pacte del teu Déu en el teu present: oferiràs sal en totes les teves ofrenes.
14 I si ofereixes a Jahveh un present de primícies, l’oferiràs d’espigues ten-
Levític 2, 3
dres torrades al foc, de gra mòlt, és un present dels teus primers fruits.
15 I hi posaràs oli al damunt, i hi col·locaràs encens al damunt: és un present.
16 I el sacerdot farà pujar en fum el seu memorial, una part del seu gra mòlt i del seu oli, amb tot el seu encens: és una ofrena de foc a Jahveh.
2:11 Ex 12:19,20; Mt 16:11 2:13 Mc 9:49 3:1 1Pe 1:19
3
boví, mascle o femella, l’oferirà per- fecte davant Jahveh.
2 I posarà la seva mà damunt del cap de la seva ofrena i la degollarà a l’entrada de la tenda de la reunió, i els  lls d’Aaron, els sacerdots, asper- giran la sang sobre l’altar, al voltant. 3 I d’aquest sacri ci de pau, n’oferirà, com a ofrena de foc a Jahveh, el greix que cobreix les entranyes i tot el greix que hi ha sobre les entranyes,
4 i els dos ronyons i el greix del damunt, de sobre els lloms, i el lòbul del damunt del fetge, ho extraurà amb els ronyons.
5 I els  lls d’Aaron ho faran pujar en fum sobre l’altar, damunt l’holocaust que hi ha sobre la llenya de damunt del foc, és una ofrena de foc d’olor suau a Jahveh.
6 I si la seva ofrena per al sacri ci de pau a Jahveh és del bestiar menut, mascle o femella, l’oferirà perfecte.
7 Si ofereix com a ofrena un anyell, l’oferirà davant Jahveh,
8 i posarà la seva mà sobre el cap de la seva ofrena i la degollarà da- vant la tenda de la reunió, i els  lls d’Aaron n’aspergiran la seva sang sobre l’altar, al voltant.
9 I del sacri ci de pau, n’oferirà una ofrena de foc a Jahveh: el seu greix, la cua grassa sencera, que extraurà arran de l’os, i el greix que cobreix
I si la seva ofrena és un sacri ci
de pau, si l’ofereix del bestiar
115


   121   122   123   124   125