Page 1232 - Biblia Català TBS
P. 1232

1 Corintis 11, 12
visions entre vosaltres, i en part ho crec.
19 Perquè també cal que hi hagi partits entre vosaltres, a   que els aprovats siguin manifestats entre vosaltres.
20 Per tant, quan us aplegueu alho- ra, això no és menjar el sopar del Senyor,
21 perquè en el menjar, cadascú pren el seu propi sopar, i l’un té gana mentre que l’altre s’embriaga. 22 És que no teniu cases per men- jar i beure? O és que menysteniu l’església de Déu i avergonyiu els qui no tenen? Què us he de dir? He d’elogiar-vos en això? No us elogio pas.
23 Perquè jo vaig rebre del Senyor el que també us he transmès: El Senyor Jesús, la nit que va ser lliurat, pren- gué pa,
24 i després de donar gràcies, el partí i digué: Preneu, mengeu, això és el meu cos que és partit per a vos- altres; feu això en memòria de mi. 25 De la mateixa manera també amb la copa, després de sopar, dient: Aquesta copa és el nou pacte en la meva sang; feu això cada vegada que en beveu, en memòria de mi.
26 Perquè cada vegada que mengeu d’aquest pa i beveu d’aquesta copa anuncieu la mort del Senyor  ns que vingui.
27 De manera que, el qui mengi d’aquest pa o begui la copa del Senyor indignament serà culpable del cos i de la sang del Senyor.
28 Que cadascú es provi a si mateix, i així mengi del pa i begui de la copa;
29 perquè el qui en menja o en beu indignament, menja i beu judici per a si mateix, no discernint el cos del Senyor.
30 Per això hi ha entre vosaltres molts febles i malalts, i bastants s’han adormit.
11:19 Mt 18:7 11:23-26 Mt 26:26-29 12:2 Ga 4:8 1224
31 Perquè si ens examinéssim a nosaltres mateixos, no seríem judi- cats;
32 però en ser jutjats, pel Senyor som corregits, a   que no siguem condemnats amb el món.
33 De manera que, germans meus, quan us reuniu per menjar, espe- reu-vos els uns als altres;
34 i si algú té gana, que mengi a casa, per tal que no us reuniu per a judici. Les altres coses les posaré en ordre quan vingui.
germans, no vull que sigueu 12
Referent als dons espirituals,
ignorants.
2 Sabeu que éreu gentils, guiats de qualsevol manera i arrossegats cap als ídols muts.
3 Per això, us faig saber que ningú que parla en l’Esperit de Déu no diu maleït a Jesús; i ningú no pot dir Senyor a Jesús si no és en l’Esperit Sant.
4 Hi ha repartiments de dons, però és el mateix Esperit.
5 I hi ha repartiments de serveis, però és el mateix Senyor.
6 I hi ha repartiments d’activitats, però és el mateix Déu, que obra totes les coses en tots.
7 Però la manifestació de l’Esperit és donada a cadascú per allò que és útil.
8 Perquè a l’un, per l’Esperit, li és donada paraula de saviesa; a l’altre, paraula de coneixement segons el mateix Esperit;
9 a un altre, fe pel mateix Esperit; a un altre, dons de guariment pel mateix Esperit;
10 a un altre, el fer obres podero- ses; a un altre, profecia; a un altre, discerniment d’esperits; a un altre, diferents menes de llengües; a un altre, interpretació de llengües.
11 Però totes aquestes coses les fa l’un i el mateix Esperit, que reparteix
12:3 Mt 16:17; 1Jn 4:2, 3 12:4-12 Rm 12:4-8


   1230   1231   1232   1233   1234