Page 1244 - Biblia Català TBS
P. 1244

2 Corintis 7, 8
tota contaminació de la carn i de l’esperit, perfeccionant la santedat en el temor de Déu.
2 Feu-nos lloc en el vostre cor. No hem fet cap mal a ningú, no hem corromput ningú, no ens hem apro-  tat de ningú.
3 No ho dic com a recriminació; perquè ja he dit abans que esteu en els nostres cors per morir junts i per viure junts.
4 Us tinc molta con ança, estic molt orgullós de vosaltres; estic del tot encoratjat, sobrevesso de goig enmig de tota la nostra a icció.
5 Perquè, quan vam arribar a Macedònia, la nostra carn no va tenir gens de repòs, sinó que érem a igits en tota manera: per fora llui- tes, per dins temors.
6 Però Déu, que encoratja els abatuts, ens va encoratjar amb l’arribada de Titus;
7 i no solament amb la seva arriba- da, sinó també amb l’encoratjament amb què va ser encoratjat per vosal- tres: ens ha explicat el vostre anhel, el vostre dol, el vostre zel per mi, de manera que em vaig alegrar molt més.
8 Perquè, encara que us vaig en- tristir amb la carta, no em sap greu, malgrat que em va saber greu. Perquè veig que aquella carta, ni que fos per un moment, us va entris- tir.
9 Ara me n’alegro, no pas perquè us entristíssiu, sinó perquè us vau entristir per a penediment, perquè us vau entristir segons Déu, a   que en res no fóssiu perjudicats per nosaltres.
10 Perquè la tristesa segons Déu produeix penediment per a salvació que no sap greu, però la tristesa del món produeix mort.
11 Perquè, heus aquí, això mateix d’haver estat entristits segons Déu, quina sol·licitud ha produït en vos-
7:5, 6 2Co 2:13 8:1 Rm 15:26 1236
altres, quina defensa, quina indig- nació, quin temor, quin anhel, quin zel, quina vindicta! En tot vau de- mostrar que estàveu nets en aquest assumpte.
12 Per tant, si us vaig escriure no fou per causa del qui ofengué ni per causa del qui fou ofès, sinó a   de revelar-vos la nostra sol·licitud a favor de vosaltres davant Déu.
13 Per això, hem estat encoratjats en el vostre encoratjament, i encara ens alegrem més per l’alegria de Titus, perquè el seu esperit ha estat reconfortat per tots vosaltres.
14 Perquè si en res m’havia gloriat respecte de vosaltres davant d’ell, no me n’he hagut d’avergonyir; sinó que, així com us vam dir totes les coses amb veritat, així també el nostre orgull davant Titus ha estat veritat.
15 I el seu afecte entranyable per vosaltres és encara més gran quan recorda l’obediència de tots vosal- tres, i com el vau rebre amb temor i tremolor.
16 Per tant, estic content perquè con o en vosaltres en tot.
8
de Macedònia:
2 que en gran prova d’a icció, l’abundància del seu goig i la seva profunda pobresa han abundat en la riquesa de la seva generositat.
3 Perquè segons les seves possi- bilitats, en dono testimoni, i  ns més enllà de les seves possibilitats, voluntàriament,
4 ens van suplicar amb molta in- sistència que acceptéssim el do i la participació en el servei a favor dels sants.
5 I no com nosaltres esperàvem, sinó que ells mateixos es van donar primer al Senyor, i també a nosaltres per la voluntat de Déu.
6 De manera que hem exhortat Titus que, així com abans ja havia
Us fem saber, germans, la gràcia
de Déu concedida a les esglésies


   1242   1243   1244   1245   1246