Page 1247 - Biblia Català TBS
P. 1247

12 Perquè nosaltres no gosem equiparar-nos o comparar-nos amb alguns que es recomanen a si mateixos; però aquests, mesurant-se ells mateixos amb si mateixos, i comparant-se amb ells mateixos, no tenen seny.
13 Nosaltres, en canvi, no ens glo- riarem fora de lloc, sinó segons el límit de la mesura que Déu ens va amidar, mesura que abasta també  ns a vosaltres;
14 perquè nosaltres no ens estenem més enllà del nostre límit, com si no ens toqués d’abastar-vos, perquè també vam arribar els primers a vosaltres amb l’evangeli del Crist,
15 no per gloriar-nos fora de lloc, en els conreus d’altres, però tenim l’esperança que, en créixer la vos- tra fe, nosaltres serem engrandits abundantment en vosaltres, segons el nostre límit,
16 per predicar l’evangeli més enllà de vosaltres, a   de no gloriar-me en les coses ja fetes dins el límit d’un altre.
17 De manera que, el qui es gloria, que es gloriï en el Senyor.
18 Perquè no és aprovat el qui es recomana a si mateix, sinó aquell qui el Senyor recomana.
2 Perquè sóc gelós de vosaltres amb gelosia de Déu; perquè us he esposat amb un sol espòs per presentar-vos al Crist com una verge pura.
3 Però temo, no fos que així com la serp enganyà Eva amb la seva astúcia, així els vostres pensaments siguin corromputs apartant-se de la simplicitat envers Crist.
4 Perquè si vingués algú predicant un altre Jesús, que no hem predicat; o rebeu un esperit diferent, que no heu rebut; o un evangeli diferent, que no heu acceptat, ho suportaríeu bé.
10:17 Jr 9:24 11:3 Gn 3:1-5 11:9 Fl 4:10-15
2 Corintis 10, 11
5 Perquè considero que en res no sóc inferior als apòstols més eminents.
6 I encara que sóc inhàbil en el parlar, no ho sóc en el coneixement; i us hem estat manifestats de tota manera i en totes les coses.
7 ¿O és que vaig fer un pecat, humiliant-me a mi mateix a   que vosaltres fóssiu exalçats, perquè us he predicat de franc l’evangeli de Déu?
8 He espoliat altres esglésies rebent-ne salari per servir-vos a vos- altres,
9 i quan em trobava present entre vosaltres i passava necessitat, no vaig ser una càrrega per a ningú, perquè els germans que vingueren de Macedònia van suplir la meva necessitat; i en tot em vaig guardar de ser-vos carregós, i me’n guardaré. 10 Per la veritat del Crist que és en mi, que aquest orgull no em serà impedit en les regions d’Acaia.
11 Per què? Perquè no us estimo? Déu ho sap.
12 Però el que faig, i faré, és per tallar l’oportunitat als qui volen una oportunitat, a   que en allò que es glorien, siguin trobats també com nosaltres.
13 Perquè aquests tals són falsos apòstols, obrers enganyosos que es disfressen d’apòstols de Crist.
14 I no és estrany, perquè el mateix Satanàs es disfressa d’àngel de llum. 15 Per tant, no és gran cosa si els seus servidors es disfressen de servi- dors de justícia; la   dels quals serà segons les seves obres.
16 Ho torno a dir, que ningú no em consideri un insensat, i, si no, al- menys accepteu-me com un insensat, perquè jo també em gloriï una mica. 17 Això que dic, no ho dic segons el Senyor, sinó com si parlés amb neciesa, en aquesta con ança de gloriar-me.
11
Tant de bo que em suportéssiu
una mica de neciesa! Però suporteu-me.
1239


   1245   1246   1247   1248   1249